Комітет з питань бюджету затвердив план роботи на шосту сесію та підготував пропозиції до переліку питань її порядку денного.


Цей план визначає основні напрями діяльності комітету, насамперед законопроектну. Основою законотворчої роботи на шостій сесії (розділ І плану роботи) має стати опрацювання законопроектів про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та до Бюджетного кодексу України, а також розгляд питань щодо Основних напрямів бюджетної політики на 2018 рік та звіту про виконання Закону «Про Державний бюджет України на 2016 рік» шляхом підготовки відповідних проектів постанов на розгляд парламенту.


У розділі ІІ плану роботи передбачено розгляд проектів законів, до яких комітетом мають бути надані висновки щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству. Відповідно до Регламенту Верховної Ради такі висновки комітет з питань бюджету надає до всіх зареєстрованих у парламенті проектів законів.


У розділі ІV плану роботи в рамках контрольних функцій запропоновано, зокрема, перелік заходів з питань участі комітету в процесі виконання Державного бюджету у 2017 році (наприклад, шляхом погодження рішень уряду щодо передачі бюджетних призначень і перерозподілу видатків, розподілу/перерозподілу міжбюджетних трансфертів) та контролю за дотриманням бюджетного законодавства (включаючи розгляд питання про стан виконання Закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з урахуванням відповідних висновків Рахункової палати), а також розгляд звіту про діяльність Рахункової палати за 2016 рік.


Водночас Комітет з питань бюджету схвалив свої пропозиції до переліку питань порядку денного шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (щодо переліку проектів законів, за якими комітет визначено головним). При цьому запропоновано не включати до порядку денного шостої сесії низку законопроектів, які втратили свою актуальність. Насамперед законопроекти щодо змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2016 рік», а також окремі законопроекти щодо змін до Бюджетного кодексу України з питань, що вже урегульовані.


Інформаційне управління апарату Верховної Ради.