У Комітеті Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин відбулися комітетські слухання на тему «Стан реалізації Національної стратегії у сфері прав людини щодо забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин України та законодавчі ініціативи щодо створення ефективних механізмів такого захисту».


«Будь-які проблемні питання у сфері етнополітики та міжнаціональних відносин є вкрай чутливими, особливо в умовах сьогодення, тож потребують зваженого підходу», — сказав голова комітету Григорій Немиря. За його словами, вже давно назріла потреба вдосконалення нормативно-правової бази у сфері етнополітики та налагодження постійного діалогу між представниками етнонаціональних спільнот та інституціями державної влади і на центральному, і на місцевому рівнях.


«Простежується безпосередній причинно-наслідковий зв’язок між зростанням кількості проблемних, невирішених питань в цій царині й ставленням органів державної влади, передусім виконавчої її гілки, до реалізації Національної стратегії у сфері прав людини та Рекомендацій парламентських слухань на тему «Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні», — сказав голова підкомітету з питань міжнаціональних відносин Василь Брензович. Він нагадав, що з часу прийняття зазначених документів минуло вже понад 2,5 року, однак уряд не здійснив жодних дієвих кроків з вдосконалення нормативно-правової бази у цій сфері. «Чому навіть не розроблені й не подані на розгляд Верховної Ради України наступні законопроекти: про концепцію державної етнонаціональної політики України; про національно-культурну автономію; про національні меншини (нова редакція)?» — запитав Василь Брензович.


Парламентарій також наголосив на важливості створення при Кабінеті Міністрів України Комісії з питань протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації або іншого дорадчо-консультативного органу, який міг би стати комунікаційним майданчиком між спільнотами національних меншин і органами влади, та посилення відповідальності за правопорушення, вчинені з метою розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.
У комітеті також відбулося засідання експертного круглого столу з питання законодавчого врегулювання проблеми подвійного (множинного) громадянства та попереднє експертне обговорення змін до закону «Про громадянство України» щодо реалізації права змінити громадянство (№ 6175), внесеного Президентом України як невідкладний, та інших зареєстрованих у Верховній Раді законопроектів, які стосуються проблеми подвійного громадянства. Ці законопроекти викликали великий суспільний резонанс. Голова комітету Григорій Немиря наголосив, що перш ніж розглядати питання, які стосуються долі мільйонів людей, важливо провести ґрунтовне експертне обговорення. Він повідомив, що 17 березня у зв’язку з численними зверненнями від громадян України, громадських організацій, діаспори та ЗМІ на сайті комітету та на сайті Верховної Ради України оприлюднено роз’яснення щодо процедури розгляду законопроекту № 6175 та альтернативних законопроектів. Крім того, на сайті комітету створено окремий розділ для публікації звернень від громадян України, громадських організацій та діаспори з питань громадянства.
Члени комітету заявили, що розглядатимуть ці законодавчі ініціативи тільки відповідно до вимог законодавства України. За словами Г. Немирі, позиція членів комітету полягає в тому, що державні службовці, включаючи Президента, членів КМУ та народних депутатів, повинні мати лише одне громадянство — України. При цьому законодавчі ініціативи не повинні зачіпати права пересічних громадян України і арбітражно позбавляти їх громадянства України.


У свою чергу, перший заступник голови Комітету Валерій Пацкан повідомив, що наразі президентський законопроект доопрацьовується, і відповідні зміни будуть подані до парламенту найближчим часом.
«Суспільство не сприймає, коли державні службовці не відкрито, приховано мають декілька паспортів, хоча вони мають доступ до державної таємниці та виконують певні державні завдання, — сказав заступник голови комітету Георгій Логвинський. — І в цьому Рада підтримує людей — якщо це державний службовець, то подвійне громадянство може існувати лише у винятковому порядку. Але не може бути як загальне правило».
«Якщо в Конституції написано, що ніхто не може позбавити громадянства України, то так і має бути. Якщо ми підзаконними актами почнемо вносити зміни до Конституції, то це нас далеко заведе», — сказав Василь Брензович.
У результаті обговорення було запропоновано звернутися до Венеціанської комісії з проханням надати експертний висновок щодо президентського законопроекту № 6175.


Анна ШЕВЧЕНКО.