Нещодавно Рахункова палата України здійснила перевірку повноти виконання Фондом державного майна України покладених завдань і функцій у сфері управління об’єктами державної власності та оренди державного майна, а також використання коштів державного бюджету, які виділяються на вказані цілі. Як випливає з акта, який за її наслідками склали на початку листопада, представники Рахункової палати не лише не виявили порушень, а й позитивно оцінили роботу блоку корпоративного управління фонду (куратором напрямку є заступник голови фонду Володимир Державін).


Слід одразу зазначити, що з корпоративним управлінням ситуація у Фонді держмайна має значно кращий вигляд, ніж із приватизацією, де були відверті прорахунки й навіть провали. Ще за попереднього голови ФДМУ Ігоря Білоуса з великим резонансом провалилися спроби продати, зокрема «Одеський припортовий завод».


До здобутків у роботі ФДМУ Рахункова палата віднесла, зокрема розробку статуту, який було прийнято більшістю товариств з державною часткою понад 50 відсотків, що перебувають у сфері управління фонду, включно з такими потужними вітчизняними підприємствами, як: ПАТ «Турбоатом», ПАТ «Центренерго», АТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго». Ухвалено в новій редакції статути 26 акціонерних товариств, із них 9 змінили тип з публічного на приватне.


«Цей статут розроблено з урахуванням найкращих вітчизняних та зарубіжних напрацювань у сфері корпоративного управління (зокрема Керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління для підприємств з державною участю)», — зауважують представники Рахункової палати. За їхніми словами, новий статут посилює роль і контроль наглядової ради та ревізійної комісії за господарською діяльністю.


Налагодження ефективної та активної роботи згаданого напрямку діяльності ФДМУ експерти пов’язують із приходом у цей орган нової команди управлінців на чолі з куратором напрямку — заступником голови Фонду держмайна України Володимиром Державіним. Саме він був ініціатором ухвалення нового статуту та інших нововведень.


Як зазначають представники Рахункової палати, відповідно до статуту тепер наглядові ради мають широкий спектр функцій із контролю фінансово-господарської діяльності товариств, а саме: можливість здійснювати позачергові ревізії/аудити фінансово-господарської діяльності товариств, призначати керівника і працівників служби внутрішнього контролю та аудиту товариства.


У Рахунковій палаті зауважили позитивну тенденцію: на тих підприємствах, де фонд є не  єдиним акціонером, налагоджується співпраця з приватними акціонерами, є спільна робота представників ФДМУ й приватних акціонерів у наглядових радах, а це у свою чергу сприяє реформуванню корпоративного управління.


До позитивів у діяльності Фонду держмайна в галузі корпоративного управління представники Рахункової палати України також зараховують удосконалення кадрових питань через систему рекрутингових агентств для конкурсного відбору керівників підприємств і незалежних членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки, унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належить державі. Це вже дає змогу залучати ефективніших менеджерів, здатних керувати державною власністю.