Найскладнішим у науковій сфері вважається здобуття нових знань, розробка теоретичних концепцій і, особливо, поповнення арсеналу наукової думки новими доктринами, зокрема в юридичних науках.
 

Президія академічних зборів слухає виступ народного депутата, доктора юридичних наук Валерія Карпунцова.

Фото автора.

Колективна праця провідних вчених-юристів тривала не один рік, оскільки в Національній академії правових наук України зібрані найвідоміші дослідники, які опанували саме систему напрямів «Правова доктрина України». Це означає, що отримані теоретичні розробки в галузях права і законодавства стали фундаментом, на якому може рухатися вперед юридична практика, розвиватися новим поколінням правників теорія права і держави.
П’ятитомне зібрання правових доктрин відображає колосальну працю вчених і як результат органи державної влади та управління, державний апарат можуть оцінити, наскільки високий рівень досліджень уже готовий для практичної допомоги та використання в законотворенні і в першу чергу у правовому забезпеченні охорони прав і свобод людини і громадянина. Без перебільшення, з’явилися підстави стверджувати, що правова наука в Україні гідно посідає одне з перших місць у продукуванні нових ідей.
Таку оцінку почули представники академічної науки, коли на зборах колективу вчених в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України було заслухано доповіді академіків — представників галузевих напрямів про новітні доктринальні підходи та розробки найскладніших проблем в юриспруденції. Не випадково народні депутати України, керівники деяких державних органів, які взяли участь в обговоренні видання «Правова доктрина України», яка готувалася п’ять років, крім іншого, відзначили цю подію, оцінюючи переклад усіх п’яти томів англійською мовою, що було проведено вченими Великої Британії і відправлено у всі фундаментальні бібліотеки європейських країн.
Головна ідея у виступах директора Інституту держави і права академіка НАН України Юрія Шемшученка та народного депутата, доктора юридичних наук Валерія Карпунцова спрямувала увагу присутніх учених на необхідність інтенсивно продовжувати правові дослідження, оскільки цього вимагає не тільки українська наука.

Марія ОСЯДЛА, кандидат юридичних наук.