Не так давно в нашій країні запрацював закон про протидію булінгу. Раніше мало хто навіть знав цей термін і підозрював, що подібна проблема гостро стоїть навіть у високорозвинених європейських країнах. Але перші справи, відкриті на підставі запроваджених норм, вже існують. Вони викликають резонанс у нашому суспільстві, широке обговорення і навіть спонукають до вдосконалення положень. Закон, який називають «не панацеєю, але перемогою», діє. А на підході в законотворців ще один схожий документ.

На розгляд у Комітет із питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення направлено проект змін до деяких законодавчих актів, які допоможуть боротися з таким явищем, як мобінг. Термін цей походить з англійської мови і буквально перекладається як «нападати, труїти». Вперше його застосували в 1984 році на підставі результатів дослідження, проведеного у Швеції. Мобінг тоді визначили як різновид психологічних міжособистісних стосунків, що складаються на робочому місці між працівником та роботодавцем на підставі реалізації службових обов’язків. Вони виявляються в недоброзичливому, ворожому ставленні до працівника його колег або керівників. Нині у більшості зарубіжних країн протидія цьому явищу регулюється на законодавчому рівні, наголошують автори законопроекту.

Авторський колектив налічує дев’ять народних депутатів, які представляють різні політичні сили в парламенті. Серед них є й прізвища авторів закону про протидію булінгу. Наприклад, Оксана Білозір та Олександр Співаковський. Народні обранці, аргументуючи необхідність прийняти відповідні зміни у вітчизняне законодавство, спираються на Директиву Європейського Союзу. Від 2000 року вона встановлює рівність поводження в сфері праці та зайнятості, визначаючи поведінку з метою створення ворожої, принижуючої гідність людини або образливої обстановки, як переслідування працівника і прирівнює такі дії до дискримінації трудових прав.

Окрім того, відповідно до статті 26 Європейської соціальної хартії, держави взяли на себе зобов’язання сприяти запобіганню систематичним непорядним або явно негативним та образливим діям щодо окремих працівників на робочому місці. Серед зобов’язань у цьому документі передбачено також вжиття відповідних заходів для захисту працівників від такої поведінки.

У повсякденному житті мобінг визначається як психологічний, переважно груповий терор, цькування будь-якого працівника з боку його колег, підлеглих або керівництва. Такі дії можуть включати в себе постійні негативні висловлювання на адресу працівника, його соціальну ізоляцію всередині організації, поширення про працівника завідомо неправдивої інформації. Фактично, це одна із форм дискримінації прав людини у трудових відносинах. І в нашій країні питання протидії цьому явищу нині абсолютно не врегульоване, наголошують парламентарії. Запропоновані ними зміни приведуть наше законодавство у відповідність до європейського та забезпечать захист від психологічного тиску в трудовому колективі.

Народні депутати пропонують змінити низку законів. Зокрема, Кодекс про адміністративні правопорушення хочуть доповнити статтею 173-5. У ній дадуть визначення мобінгу, а також пропишуть положення, згідно з яким факт цькування працівника може тягнути за собою накладення штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. За повторне вчинення подібних дій, за які вже накладалося покарання не менше року тому, штраф сягатиме, наприклад, 100—200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а роботи потягнуть на 40—60 годин. Відповідним положенням мають намір доповнити також закон про засади запобігання та протидії дискримінації, де типовими ознаками мобінгу визначатиметься систематичність дій, наявність сторін (кривдник, потерпілий, спостерігачі, якщо вони існують), дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної і фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника та спричинення соціальної ізоляції потерпілого, примушування до зміни місця роботи. У Кодексі законів про працю пропонують удосконалити зміст деяких положень, передбачивши заходи, спрямовані на запобігання та протидію мобінгу на підприємствах, установах, організаціях та здійснення контролю за його виконанням тощо.

Автори проекту змін прогнозують, що їх схвалення сприятиме забезпеченню захисту учасників трудових відносин від різних форм цькування.