15 березня 2019 року в Інституті законодавства Верховної Ради України відбулося чергове засідання Міжнародного центру моніторингу інвестиційного законодавства, на якому було розглянуто питання інвестиційної співпраці між Україною та Китайською Народною Республікою. У засіданні взяли участь українські та китайські дипломати, представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Українсько-китайської торгової асоціації, представники бізнес-структур та громадських організацій, науковці Інституту законодавства Верховної Ради України.

Під час проведення зустрічі перший заступник директора Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України, Надзвичайний і Повноважний Посол України Євген Бершеда наголосив на важливості нормативно-правового регулювання інвестиційних проектів та доцільності вивчення нового законодавства про інвестиції такого важливого партнера України, як Китай, а також внесення змін до вітчизняного законодавства з метою його подальшого удосконалення.

Радник з торговельно-економічних питань Посольства КНР в Україні Лю Цзюнь зазначив, що в КНР реформування інвестиційного законодавства відбувається у контексті впровадження політики відкритості, зокрема 15 березня 2019 року було прийнято новий закон про іноземні інвестиції, який містить уніфіковані положення щодо забезпечення доступу, сприяння та захисту іноземних інвестицій. За словами промовця, цей закон створює одні з найсприятливіших у світі умов для іноземних інвесторів, зокрема, знімає низку обмежень, забезпечує довгострокові гарантії, прирівнює вимоги щодо інвестиційної діяльності іноземців до китайських інвесторів та демонструє високий рівень верховенства права. Китайський дипломат також звернув увагу на окремі питання законодавчого захисту іноземних інвестицій в Україні, зволікання з вирішенням яких, на його думку, гальмує потік інвестування в нашу країну з-за кордону, в т. ч. і з Китаю, зокрема йшлося про бажаність прийняття окремого закону, що регламентує порядок захисту бізнес-омбудсменом прав іноземних інвесторів при їх зверненні.

Про участь Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо запровадження ефективних організаційно-правових засобів залучення і захисту іноземних інвестицій говорив у своєму виступі представник департаменту залучення інвестицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Андрій Мельник, який зокрема наголосив, що інструменти залучення інвестицій мають включати впровадження стандартів роботи з інвесторами, які наразі не регламентовані законодавством України.

Під час дискусії представники Інституту законодавства обговорили необхідність внесення змін до чинних міжнародних угод про співробітництво між Україною та Китаєм, зазначивши, що укладені понад чверть століття тому відповідні міжурядові угоди містять застарілі положення. Окремо було зосереджено увагу на підписанні між Україною та Китаєм договору про визнання технічної сертифікації продукції на кшталт аналогічної угоди про визнання європейської сертифікації в Україні, що сприятиме розвитку торговельно-економічних відносин між країнами.

Голова правління асоціації Українсько-китайського стратегічного партнерства, віце-голова Українсько-китайської ділової ради, екс-посол України в КНР Ігор Литвин зазначив, що останніми роками інтерес китайського бізнесу до інвестування в українську економіку залишається невисоким. На його думку, однією з передумов виправлення ситуації могло б стати розширення можливостей для поїздок китайських туристів до України, зокрема удосконалення відповідної інфраструктури із залученням іноземних інвестицій. Він також зауважив, що хоча Китай є потужним світовим інвестором, його вкладення в Україні малозначні.

Заступник голови Центру з питань взаємодії із міжнародними організаціями і громадськими об’єднаннями Дмитро Калмиков підкреслив актуальність ознайомлення представників української влади та бізнесу із досвідом інвестування в Китаї як країни, якій вдалося залучити об’ємні та високотехнологічні інвестиції. Крім того, було висловлено пропозицію подати на розгляд профільних комітетів Верховної Ради України висловлені пропозиції представників Посольства КНР та бізнес-асоціацій з питання безпеки інвесторів та змін до нормативно-правових актів, які регулюють інструменти залучення інвестицій.

Враховуючи пропозиції, які надійшли під час засідання, Євген Бершеда відзначив досягнення перших здобутків центру та наголосив, що результати обговорень стануть основою для підготовки змін щодо удосконалення законодавства у сфері інвестиційної політики України та співробітництва з КНР.