До редакції «Голосу України» не раз зверталися читачі з проханням роз’яснити: чи є проблема отримання пенсії, якщо людина перебуває за кордоном?

Редакція звернулася по інформацію до Мінсоцполітики України. Ось відповідь.

«У Міністерстві соціальної політики в межах компетенції розглянуто ваше звернення від 19 березня 2019 року № 112 стосовно надання інформації про укладення угод між Україною та іншими державами, зокрема Республікою Болгарія, щодо надання взаємної безоплатної медичної допомоги, а також щодо стану пенсійного забезпечення громадян України за кордоном.

Питання призначення і виплати пенсій громадянам України регулюються Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — закон), іншими законами та нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами (угодами) про пенсійне забезпечення.

На сьогодні Україною укладено міжнародні договори (угоди) з питань пенсійного забезпечення з 21 країною, із них з 14 — за територіальним принципом, з рештою — за пропорційним.

Зазначені договори (угоди) розподіляються на два види:
— договори, що базуються на територіальному принципі, за якими витрати на виплату пенсій здійснює держава, на території якої проживає отримувач (укладені з країнами СНД, Угорщиною, Румунією);
— договори, що базуються на пропорційному принципі, за якими кожна договірна сторона призначає та виплачує пенсію за відповідний страховий (трудовий) стаж, набутий на території держави цієї сторони.

За принципом пропорційності Україною укладені договори про соціальне забезпечення з Республікою Болгарія, Королівством Іспанія, Чеською Республікою, Словацькою Республікою та іншими.

Чинною є також Тимчасова угода між урядом України і урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, у галузі пенсійного забезпечення.

Для підтвердження стажу, набутого на території країн, з якими укладено угоди за пропорційним принципом, та при досягненні пенсійного віку згідно з їхнім законодавством громадянам України слід звертатися до органів Пенсійного фонду за місцем проживання із заявою, документами, що засвідчують особу, про підтвердження стажу роботи на території іншої держави та іншими документами залежно від країни, де працювала особа.

На підставі поданих документів спеціалістами органу Пенсійного фонду заповнюються так звані формуляри зв’язку, які відправляються до Пенсійного фонду України з подальшим надсиланням до компетентного органу відповідної держави, який розглядає пакет документів та у разі позитивного вирішення питання та призначення частини пенсії виплачує її особі через банківську установу.

Україна проводить зарахування страхового стажу, набутого на території держав, з якими укладено двосторонні угоди за принципом пропорційності, на підставі одержаних від іншої сторони формулярів про підтвердження цього стажу. Зарахування страхового стажу лише на підставі поданих особою документів про стаж, виданих установами, організаціями за місцем роботи на території іншої держави, не проводиться.

Питання пенсійного забезпечення громадян України, які набули стаж у Республіці Болгарія, урегульовані Договором між Україною та Республікою Болгарія про соціальне забезпечення, підписаним 4 вересня 2001 року, який набув чинності з 1 квітня 2003-го (далі — договір).

Відповідно до статті 10 договору, якщо законодавство однієї із Договірних Сторін зумовлює право на пенсію накопиченням страхового (трудового) стажу, то для визначення цього стажу в разі потреби компетентна установа цієї Договірної Сторони враховує страховий (трудовий) стаж, накопичений за законодавством другої Договірної Сторони, за умови, що цей стаж не збігається в часі.

Компетентні установи кожної Договірної Сторони обчислюють розмір пенсії та сплачують її тільки за страховий (трудовий) стаж, набутий відповідно до застосовуваного цією компетентною установою законодавства (стаття 11 договору).

У разі набуття страхового (трудового) стажу, набутого до набрання чинності цим договором, у відносинах між Україною і Республікою Болгарія діє Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Республікою Болгарія про соціальне забезпечення, підписана у Софії 11 грудня 1959 року.

Також інформуємо, що надання інформації з питань забезпечення медичною допомогою належить до компетенції Міністерства охорони здоров’я.

З повагою заступник міністра Микола Шамбір».