Його організатори ставили завдання донести об’єктивну та достовірну інформацію так званих агентів впливу та засобів масової інформації до членів територіальних громад, колективів підприємств і установ, громадських активістів. Основна увага була зосереджена на історії конституційного процесу в Україні, починаючи від перших «протоконституційних» документів козацької доби, етапів формування Основного Закону та його прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року.

Увага акцентувалась також на базових засадах конституційного процесу — забезпеченні захисту прав людини і громадянина, принципах свободи, справедливості, солідарності, верховенства права та ефективного державного управління. Проведенням такої інформаційної кампанії обласна влада прагне посилити інтерес жителів Луганщини до питань правової освіти у галузі захисту і гарантування прав і свобод громадянина, навчити застосувати ці знання на практиці, а також підвищити активність громад на місцях.

Луганська область.