У програмі відкриття: демонстрація інноваційної платформи дистанційної освіти "KNU Education Online" для проведення занять, створення інтерактивного графіку навчального процесу в Університеті, розміщення викладачами матеріалів до освітніх курсів, для розробки інтерактивних навчальних завдань для студентів, для заповнення віртуальних журналів із можливістю їхнього різнорівневого адміністрування керівництвом навчальних підрозділів, представниками кафедр та іншими учасниками освітнього процесу. Впровадження інноваційної платформи дистанційної освіти забезпечить вдосконалення автоматизації навчального процесу в закладах вищої освіти, що запрацює на основі сучасних дистанційних, психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.