Стабільність, яку демонструє Закарпатський регіон, приваблює інвесторів, викликає в них довіру до наших людей.