Не зраджуючи принципів

Він завжди був ревним 
          і свідомим, 
чим і заробляв собі 
   на хліб: 
в ті часи — як  секретар 
         парткому, 
а тепер —  
   як  православний 
                    піп… 
* * *
Нам це марилось, 
       нам це снилося 
та й побачити довелось:  
            відбулося… 
А що змінилося 
після того, як відбулось?!.