ПРАВИЛЬНО — НЕПРАВИЛЬНО

 

На жаль, дуже часто мовці помилково сполучають дієслова траплятися, зустрічатися, ставатися з іншими словами. У сучасній українській літературній мові не можна вважати абсолютними синонімами одиниці траплятися та зустрічатисятраплятися та ставатисяТраплятися (доконаний вид трапитися) доречно вживати в тих контекстах, коли потрібно підкреслити, що дія відбувалася чи відбулася у віддаленому часі. Іншими словами, траплятися традиційно вживане у двох основних значеннях: 1. «Бувати, бути у віддаленому часі (не раз, іноді)»: Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються (Біблія, пер. І. Огієнка); Траплялось, що над її (хати. — О.С.) причілком схиляла свої рукаті віти стара груша, а поруч жовтіли чорнобривці, а то й соняшник шукав, де ж угорі над ним ходить сонце (М. Бажан); Нерідко в південних районах трапляються засухи, які супроводжуються східними та південно-східними суховіями (з наук. літ.); 2. «Випадково виявлятися; випадати»: Пам’ятаєш мою бібліотеку? Шкода, що продав її, але мусив! В житті різні випадки трапляються, ти сам розумієш (В. Підмогильний); Іноді траплялись чималі баюри, але Максим їх не обминав, а йшов навпростець (Іван Багряний); Лишається тільки писати фрагменти тих подій та бліді контури тих людей, що траплялись мені на життєвому шляху, не додержуючись ні історичної послідовності, ні якогось прагматичного зв’язку між ними (Б. Антоненко-Давидович).

Дієслово траплятися вживане в таких словосполученнях: трапляються помилки, трапляються труднощі, трапляються випадки, трапляються дива тощо.

Натомість ставатися (доконаний вид статися) потрібно використовувати тоді, коли йдеться про подію, що відбулася недавно. Найчастіше це стосується небажаної пригоди, лиха, нещастя. В окреслених контекстах ставатися легко можна замінити дієсловом робитися в значенні «відбуватися»: Автор у своєму творі — не суддя, але, як колись визначив Чехов, свідок для суду: розповідати, що сталося в житті (В. Барка); — Мамо, таж заспокойтеся! Зі мною нічого не сталося, я живий і здоровий (Е. Андієвська); Барон заговорив про ту лиху пригоду, що сталася зі мною, про мій невдалий постріл (Г. Кирпа, пер. з тв. К. Гамсуна).

Дієслово ставатися в різних формах найчастіше поєднується з такими одиницями: подія, пригода, прикрість, лихо, нещастя, що, щось, це, ніщо та ін.

Слово зустрічатися (доконаний вид зустрітися) можна використовувати тільки тоді, коли йдеться про людей (рідше — про інших істот, зокрема міфологічних, а також про частини тіла (очі, руки, губи та ін.), погляд і т. ін.), наприклад: Мені прийшла навіть у голову дика думка: чи не зустрівся це я в лісі з мандрівними огнями, що заводять людину в блуд? (С. Васильченко); Хутко озирнувшись, він зустрівся з очима Ріни, що нахилилась до його (нього. — О.С.) (В. Винниченко); Олелько, скінчивши снідати, вийшов на вулицю і відразу ж лоб у лоб зустрівся з кумом своїм Андрушком (Ю. Винничук).

Взаємозамінювати розглядані дієслова в літературній мові не можна.

Олександр СКОПНЕНКО,
кандидат філологічних наук,
старший науковий співробітник,
заступник директора з наукової роботи
Інституту мовознавства імені О. О. Потебні
НАН України.