ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Дисциплінарний статут Національної поліції України

Верховна Рада України постановляє:
1. Затвердити Дисциплінарний статут Національної поліції України.
2. Преамбулу Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 29, ст. 245), доповнити абзацом другим такого змісту:
«Дія цього Статуту поширюється на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та податкової міліції, які повинні неухильно додержуватися його вимог».
3. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
15 березня 2018 року.
№ 2337-VІІІ.

Додаток див. на сайті www.golos.com.ua