УКАЗ

Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 3 березня 2016 року № 78

1. Внести до пункту 3 Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України від 3 березня 2016 року № 78 «Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка» (зі зміною, внесеною Указом від 6 березня 2018 року № 55), такі зміни:

абзац восьмий виключити;

в абзаці дев’ятому слово «п’яти» замінити словом «шести».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,

5 березня 2019 року.

№ 54/2019.