Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) в абзаці другому статті 64 слова «від трьох до семи» замінити словами «від шести до чотирнадцяти», а слова «від п’яти до восьми» - словами «від десяти до шістнадцяти»;

2) у статті 65:

в абзаці другому частини першої слова «від п’ятнадцяти до тридцяти» замінити словами «від тридцяти до шістдесяти», а слова «від сімдесяти п’яти до ста п’ятдесяти» - словами «від ста п’ятдесяти до трьохсот»;

в абзаці другому частини другої слова «від тридцяти до шістдесяти» замінити словами «від шістдесяти до дев’яноста», а слова «від трьохсот до шестисот» - словами «від шестисот до дев’ятисот»;

3) в абзаці другому статті 651 слова «від п’ятнадцяти до тридцяти» замінити словами «від тридцяти до сорока п’яти», а слова «від тридцяти п’яти до шістдесяти» - словами «від шістдесяти до дев’яноста»;

4) в абзаці другому статті 66 слова «від одного до трьох» замінити словами «від трьох до шести», а слова «від трьох до семи» - словами «від семи до десяти».

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

1) примітку до статті 2011 викласти в такій редакції:

«Примітка. 1. Під цінними та рідкісними породами дерев у цій статті слід розуміти роди дерев, передбачені статтею 1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».

2. Під переміщенням у великому розмірі у цій статті слід розуміти переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також лісоматеріалів необроблених, вартість яких у вісімнадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під переміщенням в особливо великому розмірі - вартість яких у тридцять шість і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян»;

2) примітку до статті 246 викласти в такій редакції:

«Примітка. 1. У цій статті істотною шкодою вважається така шкода, яка у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або інша істотна шкода, завдана навколишньому природному середовищу в частині забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів.

2. У цій статті тяжкими наслідками вважаються такі наслідки, які у шістдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян».

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,

25 квітня 2019 року.

№ 2708-VІІІ.