Указ Президента України

1. На зміну Указу Президента України від 6 грудня 1999 року № 1532 «Про Комісію при Президентові України у питаннях помилування» (з наступними змінами) затвердити новий персональний склад Комісії при Президентові України у питаннях помилування (додається).
 
2. Внести до Положення про порядок здійснення помилування, затвердженого Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 223 (зі змінами, внесеними Указом від 14 травня 2016 року № 211), такі зміни:
 
1) в абзацах першому і третьому пункту 6 та пункті 16 слова «Адміністрація Президента України» в усіх відмінках замінити словами «Офіс Президента України» у відповідному відмінку;
 
2) в абзаці першому пункту 7 слова «Департамент з питань помилування Адміністрації Президента України (далі - Департамент)» замінити словами «Департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України (далі - Департамент)»;
 
3) абзац другий пункту 8 викласти у такій редакції:
 
«Комісія утворюється Президентом України у складі голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів Комісії. Одним із заступників голови Комісії є за посадою заступник Керівника Департаменту - керівник управління з питань помилування.
 
Обов’язки секретаря Комісії виконує один із членів Комісії»;
 
4) у пункті 15:
абзац другий викласти в такій редакції:
«щодо осіб, які відбувають покарання в установах чи органах виконання покарань, а також щодо осіб (громадян іноземної держави), засуджених судами України до позбавлення волі, які передані для відбування покарання в державах, громадянами яких вони є, - Міністерству юстиції України»;
абзац шостий виключити.
 
3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 1 грудня 2018 року № 400 «Про новий склад Комісії при Президентові України у питаннях помилування».
 
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
 
м. Київ,
21 серпня 2019 року.
№ 615/2019.