Про внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України.

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами) такі зміни:
1. Абзац шостий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
«Державної прикордонної служби України — розвідувальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки), підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та оперативно-технічними».
2. У частинах першій, другій і восьмій статті 9 слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону» у відповідному відмінку.
3. У частині другій статті 91 слова «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України» та «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
12 листопада 2019 року.
№ 285-ІХ.