Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 24, ст. 212) такі зміни:

1) частину другу статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Вищий антикорупційний суд здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління»;

2) у частині другій статті 5 слова «строком на один рік без права переобрання слідчим суддею два роки поспіль» замінити словами «на строк не більше двох років і можуть бути переобрані повторно з особистої добровільної згоди 
судді».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України 

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,

18 червня 2020 року.

№ 729-ІХ.