Постанова Верховної Ради України

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь (додається).

2. Доручити Голові Верховної Ради України забезпечити невідкладне направлення тексту Заяви до парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ,
15 вересня 2020 року.
№ 883-IX.

ЗАЯВА
Верховної Ради України
щодо ситуації в Республіці Білорусь

Підтверджуючи відданість принципам демократії, верховенства права та поваги і захисту прав людини,
заявляючи про свою повагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Загальної декларації прав людини 1948 року, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року, Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінський заключний акт 1975 року) та інших міжнародно-правових актів,
підкреслюючи, що президентські вибори в Республіці Білорусь, проведені 9 серпня 2020 року, не були ані вільними, ані чесними і пройшли в умовах цілковитої відсутності змагань між кандидатами, їх рівного доступу до засобів масової інформації, невідповідності процедури виборів стандартам Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Ради Європи, а також неприсутності на них спостерігачів від авторитетних міжнародних організацій,
наголошуючи, що вибори Президента Республіки Білорусь пройшли з істотними порушеннями, численними відмовами в реєстрації кандидатів, непрозорим підрахунком голосів виборців, неприпустимими залякуваннями опонентів, їх ув’язненням, створенням перешкод незалежним національним спостерігачам на виборчих дільницях, порушенням права виборців на вільне волевиявлення, а також під цілковитим контролем влади над Центральною виборчою комісією Республіки Білорусь,
констатуючи, що офіційно оприлюднені результати проведених за таких умов виборів Президента Республіки Білорусь не можуть відображати реального волевиявлення білоруських громадян,
Верховна Рада України:
засуджує численні факти переслідувань і насильства стосовно громадян Республіки Білорусь, перешкоджання реалізації ними права на свободу мирних зібрань та вираження своїх поглядів і переконань щодо спотворених результатів виборів Президента Республіки Білорусь;
рішуче засуджує численні випадки перешкоджання журналістській діяльності при висвітленні поточної суспільно-політичної ситуації в Республіці Білорусь, реалізації права на доступ до інформації щодо виборів, їх результатів, порушення права на вільне вираження поглядів та переконань;
приєднується до оцінок Європейського парламенту щодо недемократичного характеру президентських виборів у Республіці Білорусь та підтримує запровадження санкцій стосовно осіб, відповідальних за фальсифікації результатів виборів і застосування насильства проти протестувальників;
звертається до членів парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій дати принципову оцінку щодо відповідності проведених виборів Президента Республіки Білорусь стандартам ОБСЄ та Ради Європи;
вимагає звільнення всіх без винятку затриманих і сподівається, що офіційна влада Республіки Білорусь не допустить подальшої ескалації та напруги в білоруському суспільстві, переслідувань як своїх опонентів за політичними мотивами, так і громадян Республіки Білорусь, які вийшли на вулиці міст показати свою незгоду з діями офіційної влади та мають власну альтернативну думку;
рішуче засуджує та вважає неприйнятним незаконні затримання українських громадян і буде всіма законними засобами захищати їхні права та інтереси;
підтримує вимоги опозиційних політичних сил та широких кіл громадськості Республіки Білорусь, а також міжнародної спільноти щодо проведення розслідування масових порушень прав людини під час мирних протестів у Республіці Білорусь;
звертається до Кабінету Міністрів України щодо розроблення механізмів надання захисту особам, які постраждали від протиправних дій правоохоронних органів під час мирних демонстрацій в білоруських містах, а також після незаконних затримань білоруськими правоохоронцями;
вважає неприпустимим будь-які наміри залучити сили Російської Федерації та Організації Договору про колективну безпеку для врегулювання ситуації в Республіці Білорусь, оскільки такий крок стане прямою загрозою для безпеки України та загальноєвропейської безпеки;
закликає білоруську владу налагодити рівноправний діалог з білоруським суспільством для пошуку шляхів мирного виходу із політичної кризи, одним з варіантів якого могло б бути проведення нових вільних та демократичних виборів за участю незалежних міжнародних спостерігачів від провідних європейських інституцій;
поважає суверенітет Республіки Білорусь, підтримує її незалежність та дотримується принципу невтручання у внутрішні справи, у зв’язку з чим рішуче відкидає звинувачення білоруської сторони в причетності України до дестабілізації ситуації в Республіці Білорусь;
висловлює сподівання, що народ Республіки Білорусь подолає цей складний етап без послаблення власного суверенітету.