Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31; із змінами, внесеними законами України від 14 січня 2020 року № 436-IX, від 16 січня 2020 року № 468-IX, від 17 березня 2020 року № 530-IX, від 30 березня 2020 року № 548-IX, від 13 квітня 2020 року № 553-IX, від 18 червня 2020 року № 726-IX, від 3 липня 2020 року № 746-IX і № 751-IX, від 13 липня 2020 року № 757-IX, від 14 липня 2020 року № 769-IX та від 25 серпня 2020 року № 822-ІХ) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці другому цифри «978.717.052» та «858.291.187,8» замінити відповідно цифрами «978.797.052» та «858.371.187,8»;

в абзаці третьому цифри «1.269.307.100,3» та «1.137.962.386,1» замінити відповідно цифрами «1.269.387.100,3» та «1.138.042.386,1».

2. Внести зміни до додатків № 1 та № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок використання коштів державного бюджету, передбачених на забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських) Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного і Азовського морів, з урахуванням положень законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та «Про публічні закупівлі».

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 1 вересня 2020 року.
№ 829-IX.