Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552) такі зміни:

1. У підпунктах «б» та «в» пункту 1 частини першої статті 14 та частині третій статті 570 слово «злочин» в усіх відмінках і числах замінити словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку і числі.

2. У статті 580 слова «злочинних посягань» замінити словами «кримінально-протиправних посягань».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Виборчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., №№ 7-9, ст. 48):

а) у частині шостій статті 35:

в абзацах першому і третьому слова «органами доходів і зборів» замінити словами «податковими органами»;

в абзаці другому слова «доходів і зборів» замінити словами «податкові органи»;

б) у частині сьомій статті 91 слова «державної фінансової політики» замінити словами «та реалізує державну фінансову політику»;

в) у частині сьомій статті 148 слова «та реалізацію державної фінансової політики» замінити словами «та реалізує державну фінансову політику»;

г) у частинах третій і четвертій статті 210 слово «реалізує» замінити словами «забезпечує формування та реалізує»;

2) у частині сьомій статті 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3 ст. 34; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2015 р., № 31, ст. 291; 2018 р., № 41, ст. 320) слова «органом доходів і зборів» замінити словами «митним органом».

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 29 вересня 2020 року.
№ 924-ІХ.