Враховуючи критичну ситуацію, що виникла внаслідок світової пандемії респіраторної хвороби COVID-19, з метою запобігання стрімкому поширенню цієї інфекційної хвороби в Україні, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, мінімізації негативних наслідків епідемії в усіх сферах життя українського суспільства та захисту країни від нових глобальних біологічних загроз Верховна Рада України відповідно до частини третьої статті 49 Конституції України постановляє:

1. Рекомендувати Президенту України утворити Національний штаб протидії COVID-19 (далі - Національний штаб) та очолити його для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні, підвищення спроможності національної системи охорони здоров’я, запровадження комплексної системи захисту вітчизняної економіки від наслідків пандемії, розробки та втілення ефективної безпекової стратегії України в умовах нових глобальних біологічних викликів.
2. Національному штабу для виконання зазначеної мети вживати заходів для прийняття Президентом України фахових оперативних рішень щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема, забезпечивши негайну реалізацію таких завдань:
2.1. Невідкладно ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію - систему прямого зв’язку з державою для всіх громадян, які мають симптоми або хворіють на коронавірусну хворобу (COVID-19), з метою посилення координації та організації заходів для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги, забезпечення ранньої самоізоляції хворих з моменту виявлення перших симптомів. Основними завданнями цієї телефонної лінії визначити прийом та опрацювання звернень громадян, які мають симптоми або хворіють на коронавірусну хворобу (COVID-19), отримання інформації для організації невідкладного забору біологічних матеріалів мобільними бригадами на дому у громадян, координації проведення тестів на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 у термін до 48 годин, забезпечення безкоштовними ліками для амбулаторного лікування хворих, медичних консультацій тощо.
2.2. Забезпечити ефективну безоплатну діагностику та тестування на коронавірусну хворобу (COVID-19) шляхом:
1) утворення та розбудови державної регіональної мережі вірусологічних лабораторій із загальною потужністю більше 100 тис. досліджень на добу, до якої мають входити міжрегіональні високопродуктивні лабораторні комплекси та вірусологічні лабораторії при лабораторних центрах та опорних лікарнях надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі (COVID-19), а також забезпечення її функціонування необхідними матеріальними, технологічними, організаційними та людськими ресурсами. При проектуванні лабораторій та закупівлі необхідного обладнання пріоритет має надаватися сучасним технологіям діагностування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест);
2) формування за регіональним розподілом необхідної кількості мобільних бригад для забору у пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання та його транспортування у лабораторію з метою забезпечення ранньої самоізоляції пацієнта з моменту підозри захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19). Забезпечення бригад швидкої медичної допомоги усім необхідним обладнанням, витратними матеріалами, пальним та ефективними системами індивідуального захисту для працівників. Час забору біологічного матеріалу має становити не більше чотирьох годин після звернення пацієнта на єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію;
3) створення лабораторних потужностей у системі медичних закладів Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Національної академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України для проведення періодичного тестування медичних та інших працівників, які працюють у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19), а також осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусної хвороби (COVID-19);
4) посилення спроможності проведення тестування на амбулаторному рівні шляхом створення та розгортання мобільних (пересувних) пунктів тестування (відбору зразків матеріалів) для подальшого транспортування відібраних зразків у визначений заклад охорони здоров’я за адміністративно-територіальною приналежністю, відповідно до потреб у тестуванні в таких адміністративно-територіальних одиницях та/або їх районах.
2.3. Забезпечити доступ населення України до безпечної та якісної вакцини для профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема, шляхом:
1) створення умов для спрощеного початку клінічних випробувань вакцин для профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) задля надання значній частині населення України можливості участі в клінічних випробуваннях, що проводяться відповідно до міжнародних стандартів;
2) створення умов для спрощення порядку реєстрації в Україні вакцин, які були схвалені до застосування в країнах зі строгими регуляторними юрисдикціями, з метою якнайшвидшого введення в обіг таких вакцин для доступу населення України;
3) забезпечення вакцинування не менше ніж 40 відсотків населення України за кошти державного бюджету України після появи в Україні безпечної та якісної вакцини для профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), схваленої до застосування в країнах зі строгими регуляторними юрисдикціями;
4) проведення широкої інформаційної кампанії щодо доцільності, ефективності та безпечності вакцини для профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19).
2.4. Створити умови для ефективного лікування хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) в амбулаторних умовах через запровадження механізму надання медичної допомоги особам, хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19), сімейним лікарем у складі мобільної бригади, за місцем проживання пацієнтів. Реагування на виклик повинно здійснюватися такою бригадою та сімейним лікарем відповідно до оцінки стану здоров’я пацієнта в порядку черговості надходження викликів.
2.5. Забезпечити стале функціонування системи екстреної медичної допомоги шляхом повного фінансового забезпечення потреб та оновлення матеріально-технічної бази.
2.6. Запровадити заходи щодо підвищення ефективності лікування хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) у стаціонарних умовах, зокрема:
1) сформувати та оснастити необхідним медичним обладнанням мережі медичних закладів, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах хворим на інфекційні хвороби, з урахуванням необхідної нормативної кількості на наявну кількість населення: стаціонарних ліжок, стаціонарних ліжок, на яких надають інтенсивну та реанімаційну медичну допомогу, медичного обладнання відповідно до вимог, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, з урахуванням рекомендацій та настанов міжнародних організацій та кращих світових практик у сфері протидії розповсюдженню інфекційних хвороб. Організація додаткових ліжок для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) має здійснюватися без зменшення ліжкового фонду для лікування інших захворювань;
2) створити у закладах охорони здоров’я державної та комунальної власності тримісячний запас засобів індивідуального захисту та дезінфекційних засобів;
3) забезпечити інфекційні лікарні та інфекційні відділення лікарень двомісячним запасом лікарських засобів та медичних виробів, що використовуються для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19);
4) розробити та затвердити алгоритм розгортання, а також передбачити ресурсне забезпечення (фінансове, кадрове, технологічне) тимчасових шпиталів, що надають медичну допомогу особам, хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19), поза межами закладів охорони здоров’я, з урахуванням кількості підтверджених випадків коронавірусної хвороби (COVID-19) та потужностей закладів охорони здоров’я щодо госпіталізації таких осіб.
2.7. Запровадити заходи щодо належного біологічного та соціального захисту медичних працівників, покращення умов та оплати їх праці, зокрема:
1) забезпечити засобами індивідуального захисту працівників первинної ланки, закладів екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19);
2) забезпечити обов’язкове державне страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу
(COVID-19) у разі інфікування медичного працівника у розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатної особи;
3) забезпечити спрощення доступу медичних працівників, які інфікувалися коронавірусною хворобою
(COVID-19), до отримання страхових виплат у порядку, встановленому законом, зокрема, шляхом:
спрощення бюрократичних процедур, скорочення переліку необхідних документів для отримання відповідних виплат, а також скорочення строків розгляду таких документів;
розробки спеціального порядку розслідування факту смерті медичного працівника, що настала внаслідок інфікування його коронавірусною хворобою (COVID-19);
забезпечення можливості встановлення діагнозу коронавірусної хвороби (COVID-19) клінічно або епідеміологічно, якщо лабораторне тестування непереконливе чи недоступне (вірус не ідентифікований);
4) покращити умови праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на інфекційні хвороби, шляхом створення при закладах охорони здоров’я місць відпочинку та забезпечення працівників безоплатним харчуванням шляхом забезпечення фінансування за рахунок коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
2.8. Організувати надання соціальної підтримки пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19), зокрема:
1) забезпечити достатню медичну, соціальну та інформаційну підтримку хворим, які знаходяться у режимі самоізоляції. Створити у регіонах України медичні та патронатні служби, які забезпечують життєдіяльність соціально незахищених хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) на самоізоляції у домашніх умовах;
2) створити можливості для тривалого соціального дистанціювання та самоізоляції громадян України з груп ризику, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
2.9. Запровадити заходи з кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я, зокрема:
1) передбачити у поточному та подальших роках державне замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» в кількості щонайменше 100 осіб та спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики і лікування» в кількості щонайменше 200 осіб щороку для кадрового забезпечення потреб системи охорони здоров’я в епідеміологах, гігієністах та фахівцях з лабораторної діагностики;
2) передбачити у поточному та подальших роках фінансування з державного бюджету на безперервний професійний розвиток, підвищення кваліфікації та перекваліфікацію медичних працівників, які працюють у системі протиепідемічного захисту населення, вірусологічних лабораторій та забезпечення лікувального процесу пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19);
3) розробити програми «місцевих стимулів» для залучення до роботи фахівців з протиепідемічного захисту населення та забезпечення лікувального процесу пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19).
2.10. Вжити заходів щодо відновлення системи протиепідемічного захисту та розбудови мережі інфекційних лікарень, зокрема:
1) забезпечити ефективне проведення епідеміологічних розслідувань кожного випадку захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), зокрема, шляхом створення єдиного електронного реєстру з окремими базами даних для кожної області України, що містять дані про всі підтверджені та підозрілі випадки захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), а також дані щодо всіх осіб, які мали підтверджений контакт із особами, хворими на коронавірусну хворобу (COVID-19), які оновлюються в режимі реального часу та в будь-якому випадку не пізніше, ніж протягом 48 годин з моменту підтвердження діагнозу коронавірусної хвороби (COVID-19) або 24 годин - з моменту встановлення факту контакту з особою, хворою на коронавірусну хворобу (COVID-19), з метою вжиття подальших заходів для забезпечення самоізоляції таких осіб відповідно до протоколів надання медичної допомоги, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
2) забезпечити комплектуючими та витратними матеріалами апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) та інше обладнання для реанімації та інтенсивної терапії.
2.11. Здійснити заходи щодо забезпечення лікування та діагностики коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема:
1) створити достатні потужності для виробництва вітчизняних ПЛР-тестів шляхом розгортання існуючого виробництва та наявних технологій або створення нових підприємств;
2) запровадити цільову державну програму стимулювання розробки та виробництва лікарських засобів та імунобіологічних препаратів для лікування та профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі шляхом формування відповідного державного замовлення або довгострокових бюджетних зобов’язань.
3. Кабінету Міністрів України:
3.1. Забезпечити поширення норми законодавства щодо надання додаткової доплати у розмірі 300 відсотків місячної заробітної плати на немедичних працівників бригад екстреної медичної допомоги, а також на всіх працівників закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу при коронавірусній хворобі (COVID-19).
3.2. Протягом двотижневого терміну подати на розгляд Верховної Ради України:
1) проект закону щодо визначення на період проведення заходів боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19) обов’язкового мінімального обсягу безкоштовної соціальної реклами в електронних та друкованих засобах масової інформації та порядку її розміщення;
2) цільову державну програму розбудови державної регіональної мережі вірусологічних лабораторій із загальною потужністю більше 100 тис. досліджень на добу, до якої будуть входити міжрегіональні високопродуктивні лабораторні комплекси та вірусологічні лабораторії при опорних лікарнях надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі (COVID-19);
3) проект змін до Бюджетного кодексу України щодо розширення можливості місцевих бюджетів з фінансування утримання та розвитку закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення.
3.3. Передбачити при доопрацюванні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік:
1) субвенцію місцевим бюджетам на забезпечення стабільного фінансування роботи (у тому числі у випадку припинення чи зменшення оплат за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, пов’язаним із наданням медичної допомоги при інфекційних хворобах) комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад;
2) повне фінансування потреб екстреної медичної допомоги шляхом збільшення фінансування бюджетної програми «Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я» (КПКВК 2301220) сумарно на 3,7 млрд. гривень;
3) окрему бюджетну програму «Забезпечення готовності системи охорони здоров’я на реагування на спалахи коронавірусної хвороби (COVID-19) та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників первинної ланки, закладів екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19)» із сумарним фінансуванням не менше ніж 800 млн. гривень;
4) окрему бюджетну програму фінансового забезпечення здійснення заходів боротьби з епідеміями (формування епідеміологічного фонду) в розмірі щонайменше 500 млн. гривень;
5) бюджетні призначення на підвищення інституціональної спроможності системи протиепідемічного захисту, розбудови мережі інфекційних лікарень та лабораторних центрів в обсязі не меншому, ніж 1 млрд. гривень;
6) бюджетні призначення на здійснення загального безоплатного тестування на коронавірусну хворобу
(COVID-19) в обсязі не меншому, ніж 10 млрд. гривень.
Фінансування заходів, зазначених у підпункті 3.3 цієї Постанови, не може здійснюватися за рахунок скорочення обсягу видатків для фінансування реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ, 20 жовтня 2020 року.

№ 937-IX.