Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. У підпункті 2 пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 19, ст. 126; із змінами, внесеними законами України від 13 травня 2020 року № 591-ІХ, від 17 вересня 2020 року № 909-ІХ):
1) абзац перший після слів «державної служби зайнятості» доповнити словами «видатки за фактично надані послуги, пов’язані з функціонуванням інформаційно-аналітичних систем Фонду соціального страхування України і державної служби зайнятості»;
2) абзаци четвертий — шостий викласти в такій редакції:
«страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності — потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, та інші витрати на відшкодування шкоди, а також витрати на доставку і переказ сум, що виплачуються потерпілим і особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого;
страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання (крім витрат на забезпечення автомобілями)»;
3) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності».
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
4) доповнити абзацами десятим — дванадцятим такого змісту:
«надання соціальних послуг та здійснення заходів сприяння зайнятості, передбачених законодавством про зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
страхові виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
м. Київ,
3 листопада 2020 року.
№ 941-ІХ.