Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 - 22, ст. 144) такі зміни:

1) у статті 80:

у частині третій слова «розмір яких визначається установчими документами» виключити;

у частині четвертій слова «визначених установчими документами розмірів» виключити;

2) частину четверту статті 82 викласти в такій редакції:

«4. Перелік відомостей, що повинні міститися у статутах товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, визначається виключно Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 3 лютого 2021 року.
№ 1183-ІХ.