Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:

1. У статті 120:

в абзаці другому частини першої слова «від трьох до семи» замінити словами «від ста до двохсот», а слова «від п’яти до десяти» — словами «від двохсот до трьохсот»;

в абзаці другому частини другої слова «від трьох до семи» замінити словами «від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти», а слова «від п’яти до десяти» — словами «від двохсот п’ятдесяти до трьохсот п’ятдесяти».

2. Абзац другий статті 175 викласти в такій редакції:

«тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

3. В абзаці другому статті 1752 слова «від сорока до ста» замінити словами «від ста п’ятдесяти до двохсот».

4. У статті 18816:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

«тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

частину другу викласти в такій редакції:

«Те саме діяння, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

5. У статті 223:

частину першу після слова «статті» доповнити цифрами «77, 771»;

у частині другій:

у пункті 1 слова «штраф на громадян до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» виключити;

у пункті 11 слова «штраф на громадян до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» виключити;

у пункті 2 слова «штраф на громадян до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» виключити;

у пункті 3 слова «штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» виключити.

6. У частині третій статті 224 слово «двадцяти» замінити словом «сорока».

IІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
3 лютого 2021 року.
№ 1187-IX.