Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2001 р., № 33, ст. 173; 2006 р., № 45, ст. 442) такі зміни:
1. Абзаци перший та п’ятий пункту 2 викласти в такій редакції:
«2) Національна премія України імені Бориса Патона»;
«за створення підручників для закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів».
2. Абзац четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:
«професійна (професійно-технічна) освіта, фахова передвища освіта».
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Особи, нагороджені Державною премією України в галузі науки і техніки до набрання чинності цим Законом, мають права і обов’язки осіб, нагороджених Національною премією України імені Бориса Патона.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
15 квітня 2021 року.
№ 1399-IX.