Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., 
№ 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року 
№ 1158-IX, від 15 квітня 2021 року 
№ 1393-IX, від 29 квітня 2021 року 
№ 1434-IX та від 17 червня 2021 року 
№  1558-IX і № 1563-IX) такі зміни:
1. У статті 1:
в абзаці другому цифри «1.097.546.646», «973.366.651,1» та «124.179.994,9» замінити відповідно цифрами «1.107.436.779,4», «981.823.034,5» та «125.613.744,9»;
в абзаці третьому цифри «1.335.162.571,9», «1.197.349.674,4» та «137.812.897,5» замінити відповідно цифрами «1.345.052.705,3», «1.205.806.057,8» та «139.246.647,5».
2. Статтю 11 доповнити пунктами 10, 11 і 12 такого змісту:
«10) податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, що підлягає сплаті відповідно до пункту 77 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України;
11) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що підлягає сплаті відповідно до пункту 36 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України;
12) надходження від добровільно сплачених фізичними особами коштів відповідно до пунктів 97 та 99 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України».
3. Доповнити статтею 111 такого змісту:
«Стаття 111. Установити, що у 2021 році:
податки і надходження, визначені пунктами 10, 11 і 12 статті 11 цього Закону, що зараховані до Державного бюджету України до моменту набрання чинності цими пунктами, як виняток з положень пункту 6 частини другої статті 29, пункту 2 частини третьої статті 29 і пункту 21 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України, перераховуються Державною казначейською службою України до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються на заходи, передбачені пунктом 26 статті 14 цього Закону;
як виняток з положень пункту 2 частини третьої статті 29 і пункту 21 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), визначений пунктом 11 статті 11 цього Закону, спрямовується на заходи, передбачені пунктом 26 статті 14 цього Закону».
4. Статтю 14 доповнити пунктами 25 і 26 такого змісту:
«25) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);
26) здійснення заходів, пов’язаних з вакцинацією населення, запобіганням виникненню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками, за бюджетною програмою «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (код 3511380) (за рахунок джерел, визначених пунктами 10, 11 і 12 статті 11 та статтею 111 цього Закону)».
5. У частині першій статті 15 цифри «33.000.000» замінити цифрами «24.434.000».
6. В абзаці другому частини першої статті 36 слова «загального фонду» та 
«і запобіганням поширенню» замінити відповідно словами «загального та спеціального фондів» та «запобіганням виникненню і поширенню».
7. Внести зміни до додатків № 1, № 3, № 6 та № 8 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» відповідно до додатків №№ 1-4 до цього Закону.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміну до Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2019 р., № 47, ст. 311), виклавши абзац четвертий частини другої статті 6 в такій редакції:
«Орган, що забезпечує координацію залучення, використання та моніторинг міжнародної технічної допомоги, що надається Україні на підставі міжнародних договорів, визначає перелік таких донорів не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом».

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
15 липня 2021 року
№ 1690-IX.

Додаток дивитись>>>