У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
13 серпня 2021 року м. Київ № 294

Постановою Центральної виборчої комісії від 14 травня 2021 року № 197 «Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, документи щодо реєстрації якої надійшли до Центральної виборчої комісії 5 травня 2021 року та зареєстровані за № 21-30-6095» зареєстровано ініціативну групу всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з такого питання: «Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?», а також на виконання пункту 2 цієї постанови 15  травня 2021 року уповноваженому представнику вказаної ініціативної групи видано свідоцтво про її реєстрацію.

Пунктом 3 зазначеної постанови встановлено, що загальний строк збору підписів виборців під ініціативою щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою — з 15 травня до 12 серпня 2021 року включно. 

Згідно з частинами першою, другою статті 32 Закону України «Про всеукраїнський референдум» (далі — Закон) з дня одержання свідоцтва про реєстрацію ініціативна група має право збирати підписи виборців на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму відповідно до вимог частини другої статті 72 Конституції України. Виборець може реалізувати своє право підтримки ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою шляхом підписання підписного листа в паперовому вигляді.

За змістом частини третьої статті 34 Закону не пізніше 18 години дня, в який закінчується строк збору підписів на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму, до Центральної виборчої комісії уповноваженим представником ініціативної групи передаються пронумеровані та зброшуровані підписні листи на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, а також протокол про підсумки збору підписів на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Частиною шостою статті 34 Закону визначено, що Центральна виборча комісія не приймає підписні листи після закінчення встановленого строку.

Станом на 18 годину 12 серпня 2021 року уповноваженим представником ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з такого питання: «Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?» не передано до Центральної виборчої комісії підписних листів на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою і протоколу про підсумки збору підписів на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою із зазначеного питання.

За таких обставин, згідно з частиною восьмою статті 35 Закону Центральна виборча комісія зазначає про недостатність підписів громадян на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму відповідно до вимог частини другої статті 72 Конституції України.

Враховуючи положення частини дев’ятої статті 35 Закону, у Центральної виборчої комісії наявні підстави для прийняття постанови про припинення ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою із указаного питання.

Разом з тим Комісією надано дозвіл громадським організаціям мати офіційних спостерігачів на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою з такого питання: «Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?», у тому числі під час збору підписів на підтримку всеукраїнського референдуму і їх перевірки (постанови Комісії від 9 липня 2021 року № 248, від 23 липня 2021 року № 274, від 5 серпня 2021 року № 286).

Крім того, Комісія зареєструвала офіційних спостерігачів з всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з указаного питання в загальнодержавному окрузі від ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ» (постанова Комісії від 13 липня 2021 року № 266) та Громадської організації «АДВОКАТСЬКА ФІРМА «АГЕНТ» (постанова Комісії від 9 серпня 2021 року № 292), а також акредитувала офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації «Координаційний ресурсний центр» на всеукраїнських референдумах за народною ініціативою, зокрема, із зазначеного питання (постанова Комісії від 23 липня 2021 року № 273).

У зв’язку з цим Комісія звертає увагу, що за змістом частини першої статті 81 Закону повноваження офіційних спостерігачів припиняються із припиненням ініціативи проведення відповідного всеукраїнського референдуму.

З огляду на викладене, відповідно до частин першої, другої статті 32, частин третьої, шостої статті 34, частин восьмої, дев’ятої статті 35 Закону України «Про всеукраїнський референдум», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 1, 13 статті 20 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:

1. Взяти до відома, що підписні листи на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з такого питання: «Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?» до Центральної виборчої комісії не передано.

2. Припинити ініціативу проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з такого питання: «Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?».

3. Взяти до відома, що повноваження офіційних спостерігачів з всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з такого питання: «Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?», зареєстрованих та акредитованих Центральною виборчою комісією, припиняються із припиненням ініціативи проведення відповідного всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

4. Копію цієї постанови видати (направити) уповноваженому представнику ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, зареєстрованої постановою Центральної виборчої комісії від 14 травня 2021 року № 197 «Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, документи щодо реєстрації якої надійшли до Центральної виборчої комісії 5 травня 2021 року та зареєстровані за № 21-30-6095».

5. Цю постанову у триденний строк опублікувати в газеті «Голос України».

6. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії В. ПЛУКАР.