Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-IX, від 15 квітня 2021 року № 1393-IX, від 29 квітня 2021 року № 1434-IX, від 17 червня 2021 року № 1558-IX і № 1563-IX та від 15 липня 2021 року № 1690-IX) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри «1.107.436.779,4» та «981.823.034,5» замінити відповідно цифрами «1.147.076.117,3» та «1.021.462.372,4»;

в абзаці третьому цифри «1.345.052.705,3» та «1.205.806.057,8» замінити відповідно цифрами «1.384.692.043,2» та «1.245.445.395,7»;

2) статтю 26 виключити;

3) внести зміни до додатків № 1, № 3, № 6 та № 8 до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік» відповідно до додатків №№ 1-4 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
8 жовтня 2021 року.
№ 1807-IX.

Додатки дивитися тут >>>