Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-IX, від 15 квітня 2021 року  
№ 1393-IX, від 29 квітня 2021 року № 1434-IX, від 17 червня 2021 року № 1558-ІХ і № 1563-ІХ, від 15 липня 2021 року 
№ 1690-ІХ, від 8 жовтня 2021 року № 1807-ІХ, від 4 листопада 2021 року № 1858-ІХ та від 2 грудня 2021 року № 1931-ІХ) такі зміни:
1. У статті 1:
в абзаці другому цифри «1.196.526.126,3» та «1.044.008.673,7» замінити відповідно цифрами «1.206.726.126,3» та «1.054.208.673,7»;
в абзаці третьому цифри «1.434.142.052,2» та «1.267.991.697» замінити відповідно цифрами «1.444.342.052,2» та «1.278.191.697».
2. Доповнити статтею 39 такого змісту:
«Стаття 39. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень статті 97 Бюджетного кодексу України, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги в опалювальний сезон, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються з відповідних місцевих бюджетів, розподіляється між місцевими бюджетами, індекс податкоспроможності яких менше 0,9, обласними державними адміністраціями та затверджується рішенням про обласний бюджет».
3. Розділ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12. Установити, що порядок надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка», її розмір та вимоги до суб’єктів затверджуються Кабінетом Міністрів України».
4. Внести зміни до додатків № 1 та № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у триденний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.

Президент України  В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
2 грудня 2021 року.
№ 1932-ІХ.

Дивитися >>>