Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:

1) пункт 4 статті 213 після слів «апеляційними судами» доповнити словами «вищими спеціалізованими судами»;

2) у статті 2211:

назву та частину першу після слів «апеляційні суди» доповнити словами «вищі спеціалізовані суди»;

частину третю доповнити словами «а постанова вищого спеціалізованого суду - до апеляційної палати вищого спеціалізованого суду».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
25 січня 2022 року.
№ 1995-IX.