Верховна Рада України постановляє:

І. Пункт 32 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 32, ст. 242; 2020 р., № 43, ст. 371) викласти в такій редакції:

«32. Організації колективного управління, внесені до Реєстру організацій колективного управління, мають право тимчасово здійснювати добровільне колективне управління на підставі наданих їм правовласниками майнових прав у сфері розширеного колективного управління, передбаченій підпунктами 1 і (або) 2 абзацу третього частини п’ятої статті 12 цього Закону, шляхом укладання договору з користувачами на умовах тарифу, що визначається організацією колективного управління для таких договорів без застосування порядку встановлення тарифів, передбаченого статтею 20 цього Закону, щодо творів, включених до каталогу цієї організації колективного управління, але не довше ніж 60 днів з дня публікації на офіційному веб-сайті Установи оголошення Установи про встановлення тарифу у відповідній із зазначених сфер за результатами узгодження шляхом переговорів або визначеного судом».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом:

визнаються такими, що втратили чинність, рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (далі — Установа), про акредитацію організації колективного управління та рішення комісії з акредитації організацій колективного управління Установи про акредитацію організацій колективного управління у сферах, визначених підпунктами 1 і 2 абзацу третього частини п’ятої статті 12 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», а також втрачають чинність накази Установи про затвердження таких рішень, які були прийняті до дня набрання чинності цим Законом;

достроково припиняються повноваження комісії з акредитації організацій колективного управління, склад якої затверджений Установою до дня набрання чинності цим Законом.

3. Установі:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом сформувати та затвердити персональний склад комісії з акредитації організацій колективного управління;

протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом оголосити конкурси на визначення акредитованих організацій колективного управління у сферах, передбачених підпунктами 1 і 2 абзацу третього частини п’ятої статті 12 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»;

забезпечити публікацію на офіційному веб-сайті Установи оголошення Установи про встановлення тарифу у сферах, передбачених підпунктами 1 і 2 абзацу третього частини п’ятої статті 12 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», протягом 10 днів з дати одержання інформації, визначеної пунктом 4 цього розділу.

4. Організації колективного управління, акредитовані у сферах, передбачених підпунктами 1 і 2 абзацу третього частини п’ятої статті 12 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», зобов’язані подати до Установи інформацію про встановлення тарифу у відповідній сфері протягом 10 календарних днів з дня узгодження тарифу шляхом переговорів або з дня набрання законної сили рішенням суду про визначення тарифу.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 15 грудня 2021 року.
№ 1960-ІХ.