Указ Президента України про Комісію при Президентові України у питаннях помилування.