Газета "Голос України" - офіційне друковане видання

Газета здійснює офіційне опублікування законів України, постанов, інших нормативно-правових актів України та рішень Верховної Ради України, а також іншої інформації, обов'язковість опублікування якої передбачено законодавством.

Газета забезпечує доведення до відома громадськості проєктів законів для всенародного обговорення, міжнародних договорів та іншої інформації для задоволення інтересів та потреб суспільства про діяльність єдиного законодавчого органу - Верховну Раду України.

Перший номер "Голос України" як загальнодержавного друкованого засобу масової інформації вийшов у світ 1 січня 1991 року. "Голос України" друкується українською мовою.

СТАТУТ Державного підприємства "Редакція газети "Голос України"

Рішення суб'єкта управління об'єктами державної власності щодо Державного підприємства

Квартальна фінансова звітність

Ф1. Баланс. за 1 квартал 2019 року
Ф1. Баланс за 1 півріччя 2019 року
Ф1. Баланс за 9 місяців 2019 року
Ф1. Баланс за 2019 рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2019 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2019 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2019 року
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рік
Ф4. Звіт про власний капітал за 2019 рік
Ф5. Примітки до річної звітності за 2019 рік

Ф1. Баланс за 1 квартал 2020 року
Ф1. Баланс за 1 піврвччя 2020 року
Ф1. Балансза 9 місяців 2020 року
Ф1. Баланс за 2020 рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2020 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2020 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2020 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 2020 рік
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 рік
Ф4. Звіт про власний капітал за 2020 рік
Ф5. Примітки до річної звітності за 2020 рік
Показники виконання фінансового плану 1кв 2020
Показники виконання фінансового плану 2кв 2020
Показники виконання фінансового плану 3кв 2020
Показники виконання фінансового плану 4кв 2020
Показники виконання фінансового плану 2020 рік

Ф1. Баланс за 1 квартал 2021 року
Ф1. Баланс за 1 півріччя 2021 року
Ф1. Баланс за 9 місяців 2021 року
Ф1. Баланс за 2021 рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2021 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2021 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2021 року
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2021 рік
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2021 рік
Ф4. Звіт про власний капітал за 2021 рік
Ф5. Примітки до річної звітності за 2021 рік
Показники виконання фінансового плану 1кв 2021
Показники виконання фінансового плану 2кв 2021
Показники виконання фінансового плану 3кв 2021
Показники виконання фінансового плану 4кв 2021
Показники виконання фінансового плану 2021 рік

Ф1. Баланс за 1 квартал 2022 року
Ф1. Баланс за 1 півріччя 2022 року
Ф1. Баланс. за 9 місяців 2022 року
Ф1. Баланс за 2022 рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2022 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2022
Ф2. Звіт про фінансові результатиза 9 місяців 2022(в тисячах)
Ф2. Звіт про фінансові результати  за 2022 рік(в тисячах)
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв за 2022 рік(за прямим методом)
Ф4. Звіт про власний капітал. за 2022 рік
Ф5. Примітки до річної звітності за 2022 рік
Звіт про виконання фінансового плану 1кв 2022
Звіт про виконання фінансового плану 2кв 2022
Звіт про виконання фінансового плану 3кв 2022
Звіт про виконання фінансового плану за 3-й квартал 2022року
Звіт про виконання фінансового плану за 4-й квартал 2022
Звіт про виконання фінансового плану за 2022 рік

Баланс 1 квартал 2023р.
Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2023 року (в тисячах).
Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2023 року.

Звіт про виконання фінансового плану за 1-ше півріччя 2023 року
Ф1. Баланс за 1-ше півріччя 2023 року
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)за 1-ше півріччя 2023 року
Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 року
Ф1. Баланс за 9 місяців 2023 року
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)за 9 місяців 2023 року

Звіт про виконання фінансового плану за 2023 рік
Ф1. Баланс за 2023 рік
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2023 рік
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2023 рік
Ф4. Звіт про власний капітал за 2023 рік
Ф5. Примітки до річної звітності за 2023 рік

Істотні фактори ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності Державного підприємства «Редакція газети «Голос України»


Енергоефективність

ПЛАН діяльності системи енергетичного менеджменту Державного підприємства «Редакція газети «Голос України» на період 2022—2030 років

Декларація енергетичної політики Державного підприємства «Редакція газети «Голос України» на період 2022—2030 років

 

Публічні закупівлі
 

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі ПАТ Київенерго 

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі ПАТ Київгаз

Рiчний план закупiвель на 2015 рiк

Оголошення про проведення відкритих торгів (друкування газет)

Документація 2015 (друкування газет)

Оголошення про проведення відкритих торгів (бензин)

Оголошення про результати проведення торгів (бензин)

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі

Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік

Оголошення про проведення відкритих торгів

Оголошення про проведення відкритих торгів

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі

Запит цінових пропозицій

Запит цінових пропозицій

Запит цінових пропозицій

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік

РІЧНИЙ ПЛАН закупівель на 2018 рік

РІЧНИЙ ПЛАН закупівель на 2019 рік

РІЧНИЙ ПЛАН закупівель на 2020 рік

РІЧНИЙ ПЛАН закупівель на 2021 рік

ЗАКУПІВЛІ на 2021 рік

Обгрунтування до РІЧНОГО ПЛАНУ закупівель на 2022 рік

РІЧНИЙ ПЛАН закупівель на 2022 рік

Cписок державних закупівель за 2022 рік

Обгрунтування до РІЧНОГО ПЛАНУ закупівель на 2023 рік

РІЧНИЙ ПЛАН закупівель на 2023 рік

Обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної віртості предмета закупівлі - послуг з друкування офіційного видання "Відомості Верховної Ради України" (ДК 021:2015 79810000-5 Друкарські послуги)

Обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної віртості предмета закупівлі - послуг з друку газети "Голос України" (ДК 021:2015 79810000-5 Друкарські послуги)

Поставити запитання щодо тендерної інформації можна за телефоном (044) 502-21-07.