Газета Верховної Ради "Голос України"

"Голос України" – є державним друкованим засобом масової інформації, визнаним провідним у сфері інформаційної діяльності, що має загальнодержавне значення.

Газета офіційно оприлюднює закони України, нормативно-правові акти України, їх роз'яснення та іншу офіційну інформацію, всебічно висвітлює діяльність Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп, комітетів, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування. В газеті висвітлюють актуальні проблеми державотворення і життя суспільства, проблеми соціально-економічних перетворень та соціального захисту населення, питання зміцнення законності та правопорядку, культурного життя, а також інші соціально-політичні проблеми України.

Перший номер "Голос України" вийшов у світ 1 січня 1991 року. "Голос України" виходить двома мовами – українською і російською. Газета має власних кореспондентів в усіх регіонах України і за кордоном. "Голос України" не є і, в принципі, не може бути однопартійною або газетою окремих груп, бо презентує політично різноголосий парламент. Саме цим зумовлюється незалежний і політично незаангажований характер газети, колектив якої сповідує найвищий принцип журналістики – свободу слова, а автори газети мають змогу взяти участь у дискусії та висловити полярні думки з найрізноманітніших тем суспільного життя. Крім суто роботи парламенту, газета розповідає про становлення місцевого самоврядування, актуальні проблеми державотворення, про проблеми соціально-економічних перетворень та соціального захисту населення, про питання зміцнення правопорядку та законності, висвітлює культурне життя держави – власне, розмаїття тем визначається діяльністю комітетів ВР.

За дорученням парламенту "Голос України" публікує закони, міжнародні договори, постанови та інші акти Верховної Ради, проекти нормативно-правових документів, які потребують негайного широкого народного обговорення. Газета не публікує матеріали, що закликають до ліквідації незалежності України, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності держави, порушення суверенітету України, розпалювання міжетнічної, расової, міжнаціональної, релігійної ворожнечі, а також інші матеріали, які суперечать нормам чинного законодавства та моралі. Висвітлення політико-правової позиції, виходячи з пріоритетів конституційних засад державного ладу, захисту інтересів громадян, балансу політичних сил (лівого, центристського або правого спрямування), принципу рівності різних форм власності, - завдання "Голосу України".

Незалежна, юридично виважена, послідовна позиція газети реалізується в конкретних матеріалах, в їх акумуляції, а також у верстці, доборі фактів, загостренні або актуалізації питань. Парламент, як неоднорідне утворення, завжди концентруватиме різні погляди, ідеї, думки. Настільки різні, наскільки різнобарвним є суспільство. Отож усі аспекти парламентського життя мають бути представлені на сторінках "Голосу України".

Висвітлюючи діяльність керівництва ВР, газета виходить із того, що глава парламенту, його заступники є високими посадовими особами, які за своїми обов'язками виступають від імені парламенту на загальнодержавному рівні, а також у міжнародних відносинах. Незалежно від того, хто займає зазначені посади, "Голос України" інформує громадськість про їхню багатовекторну роботу.

СТАТУТ Державного підприємства "Редакція газети "Голос України"

Рішення суб'єкта управління об'єктами державної власності щодо Державного підприємства

Квартальна фінансова звітність

Ф1. Баланс. за 1 квартал 2019 року
Ф1. Баланс за 1 півріччя 2019 року
Ф1. Баланс за 9 місяців 2019 року
Ф1. Баланс за 2019 рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2019 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2019 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2019 року
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рік
Ф4. Звіт про власний капітал за 2019 рік
Ф5. Примітки до річної звітності за 2019 рік

Ф1. Баланс за 1 квартал 2020 року
Ф1. Баланс за 1 піврвччя 2020 року
Ф1. Балансза 9 місяців 2020 року
Ф1. Баланс за 2020 рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2020 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2020 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2020 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 2020 рік
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 рік
Ф4. Звіт про власний капітал за 2020 рік
Ф5. Примітки до річної звітності за 2020 рік
Показники виконання фінансового плану 1кв 2020
Показники виконання фінансового плану 2кв 2020
Показники виконання фінансового плану 3кв 2020
Показники виконання фінансового плану 4кв 2020
Показники виконання фінансового плану 2020 рік

Ф1. Баланс за 1 квартал 2021 року
Ф1. Баланс за 1 півріччя 2021 року
Ф1. Баланс за 9 місяців 2021 року
Ф1. Баланс за 2021 рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2021 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2021 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2021 року
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2021 рік
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2021 рік
Ф4. Звіт про власний капітал за 2021 рік
Ф5. Примітки до річної звітності за 2021 рік
Показники виконання фінансового плану 1кв 2021
Показники виконання фінансового плану 2кв 2021
Показники виконання фінансового плану 3кв 2021
Показники виконання фінансового плану 4кв 2021
Показники виконання фінансового плану 2021 рік

Ф1. Баланс за 1 квартал 2022 року
Ф1. Баланс за 1 півріччя 2022 року
Ф1. Баланс. за 9 місяців 2022 року
Ф1. Баланс за 2022 рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2022 року
Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2022
Ф2. Звіт про фінансові результатиза 9 місяців 2022(в тисячах)
Ф2. Звіт про фінансові результати  за 2022 рік(в тисячах)
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв за 2022 рік(за прямим методом)
Ф4. Звіт про власний капітал. за 2022 рік
Ф5. Примітки до річної звітності за 2022 рік
Звіт про виконання фінансового плану 1кв 2022
Звіт про виконання фінансового плану 2кв 2022
Звіт про виконання фінансового плану 3кв 2022
Звіт про виконання фінансового плану за 3-й квартал 2022року
Звіт про виконання фінансового плану за 4-й квартал 2022
Звіт про виконання фінансового плану за 2022 рік

Баланс 1 квартал 2023р.
Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2023 року (в тисячах).
Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2023 року.

Звіт про виконання фінансового плану за 1-ше півріччя 2023 року
Ф1. Баланс за 1-ше півріччя 2023 року
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)за 1-ше півріччя 2023 року
Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 року
Ф1. Баланс за 9 місяців 2023 року
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)за 9 місяців 2023 року

Істотні фактори ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності Державного підприємства «Редакція газети «Голос України»


Енергоефективність

ПЛАН діяльності системи енергетичного менеджменту Державного підприємства «Редакція газети «Голос України» на період 2022—2030 років

Декларація енергетичної політики Державного підприємства «Редакція газети «Голос України» на період 2022—2030 років

 

Державні закупівлі
 

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі ПАТ Київенерго 

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі ПАТ Київгаз

Рiчний план закупiвель на 2015 рiк

Оголошення про проведення відкритих торгів (друкування газет)

Документація 2015 (друкування газет)

Оголошення про проведення відкритих торгів (бензин)

Оголошення про результати проведення торгів (бензин)

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі

Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік

Оголошення про проведення відкритих торгів

Оголошення про проведення відкритих торгів

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі

Запит цінових пропозицій

Запит цінових пропозицій

Запит цінових пропозицій

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік

РІЧНИЙ ПЛАН закупівель на 2018 рік

РІЧНИЙ ПЛАН закупівель на 2019 рік

РІЧНИЙ ПЛАН закупівель на 2020 рік

РІЧНИЙ ПЛАН закупівель на 2021 рік

ЗАКУПІВЛІ на 2021 рік

РІЧНИЙ ПЛАН ДЕРЖАВНИХ ЗАКУВЕЛЬ ЗА 2021

Обгрунтування до РІЧНОГО ПЛАНУ закупівель на 2022 рік

РІЧНИЙ ПЛАН закупівель на 2022 рік

Cписок державних закупівель за 2022 рік

Обгрунтування до РІЧНОГО ПЛАНУ закупівель на 2023 рік

РІЧНИЙ ПЛАН закупівель на 2023 рік

Поставити запитання щодо тендерної інформації можна за телефоном (044) 503-68-86.

Оренда офісних приміщень

Інформація про орендодавця
Найменування: Державне підприємсво "Редакція газети "Голос України"
Код ЄДРПОУ: 13670848
Місцезнаходження: 03047, Україна, Київська область, Київ, Петра Нестерова, 4
Інформація про балансоутримувача
Найменування: Державне підприємсво "Редакція газети "Голос України"
Код ЄДРПОУ: 13670848
Місцезнаходження: 03047, Україна, Київська область, Київ, Петра Нестерова, 4
Склад об’єкта
Назва об’єкта: будівля, кімнати першого поверху
Адреса місцезнаходження майна 03047, Україна, Київська область, Київ, Петра Нестерова вулиця 4   кімнати першого поверху
Тип переліку, до якого віднесено об'єкт: перелік першого типу
Детальніше про оренду див.:
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20221115-77782

ОГОЛОШЕННЯ

Про зміну платіжних реквізитів з 01.10.2019р.