На Старобешівській ТЕС публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» став до ладу енергоблок №4, де використано технологію спалювання високозольного вугілля в циркулюючому киплячому шарі. Така технологія добре освоєна за кордоном, але в Україні використана вперше. Тепер енергоблок може бути зразком для проведення реконструкції інших агрегатів вітчизняних електростанцій. Адже застосування екологічно чистого спалювання низькосортного вугілля — єдина альтернатива для розв’язання проблеми зниження викидів ТЕС в атмосферу.
Проект реалізовували понад десять років. Його загальна вартість становить майже 140 мільйонів євро, із них 94,5 мільйона надав у вигляді кредиту Європейський банк реконструкції і розвитку. Після реконструкції потужність блока зросла із 175 до 210 МВт, коефіцієнт корисної дії — із 82,5 до 90,5 відсотка, а від використання газу та мазуту для «підсвічування» енергетики відмовилися зовсім. Істотно поліпшилися показники викидів: концентрація золи зменшилась у 50 разів, сірчастого ангідриду — в 7,5 разу, оксидів азоту — в 4,5 разу. Завдяки новій технології кількість шкідливих викидів знизилась до європейських норм.
 
Донецька область.