Чи не єдиним на сьогодні законодавчим актом, який закріплює основи соціального і правового захисту військовослужбовців, є Закон про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей від 20 грудня 1991 р.

Однак, як з’ясовується на практиці, більшість положень цього Закону, що торкаються матеріального забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей, призупинено. Водночас намагання скористатися пільгами, які начебто діють, потребують великої кількості сил та часу.

Та все ж спробуємо роз’яснити, як потрібно діяти військовослужбовцю для отримання грошової компенсації за оренду житла у місці проходження військової служби.

Механізм та розмір такої грошової компенсації визначено у Постанові Кабінету Міністрів України № 450 від 26 червня 2013 року. Цією ж постановою встановлено категорії військовослужбовців, на яких поширюється дія її положень.

Зокрема, на грошову компенсацію за оренду житлових приміщень можуть розраховувати:

— особи офіцерського складу, у разі коли вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби, не отримали за рахунок держави грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення та перебувають на квартирному обліку, а також якщо військова частина не орендує для них та членів їх сімей житло;

— курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї, у разі ненадання їм жилої площі в сімейних гуртожитках, відсутності таких гуртожитків та жилого приміщення за місцем проходження військової служби (навчання).

(До прийняття Постанови № 450 від 26.06.2013 р. на грошову компенсацію могли розраховувати, в тому числі, військовослужбовці рядового складу (крім військовослужбовців строкової служби) у разі відсутності постійного житла. Це було передбачено у Постанові № 175 від 14 березня 1995 року).

Чинним Порядком передбачено, що грошова компенсація має виплачуватися щомісяця (у поточному місяці за попередній) у розмірі, який не перевищує: у м. Києві — 2 мінімальні заробітні плати; у містах Сімферополі, Севастополі та обласних центрах — 1,5 мінімальної заробітної плати; в інших населених пунктах — 1 мінімальної заробітної плати.

Зазначені розміри збільшуються в 1,5 разу за наявності у військовослужбовця трьох і більше членів сім’ї.

На сьогодні в Міноборони діє Наказ «Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2014 рік» № 240 від 14 квітня цього року. Ним установлені розміри виплат грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом житла, а саме:

Населений пункт                                                       1-2 члени сім`ї військовослужбовця                                                                                            3 і больше членів сім`ї військовослужбовця
                                                                                           Для в/с, які прибувають                           Для інших                                                                      Для в/с, які прибувають                                                                      Для інших
                                                                                           з АР Крим                                                    в/с                                                                                    з АР Крим                                                                                               в/с  
 
 
 
 
м.Київ                                                                              2 436,0                                                                 1 200,0                                                                  3 6545,0                                                                                                  1 800,0
Обласні центри                                                           1 827,0                                                                  900,0                                                                      2 740,0                                                                                                    1 350,0
Інші населені пункти                                                  1 218,1                                                                  600,0                                                                     1 827,0                                                                                                     900,0
 
Уже в наступному номері «Голос України» роз’яснить про дії, які необхідно вчинити військовослужбовцям для отримання компенсації за оренду житла.