ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»
Верховна Рада України постановляє:
1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №9, ст. 93, № 12, ст. 192, № 15, ст. 329, № 18-19, ст. 694) доповнити статтею 231 такого змісту:
«Стаття 231. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації фінансових векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.
На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО.
м. Київ,
17 червня 2014 року.

№ 1333-VІІ.