ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
1) у частині восьмій статті 122 слова «а також передає земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності до статутного капіталу державного земельного банку, який стовідсотково належить державі та не підлягає приватизації» виключити;
2) у розділі ІX «Прикінцеві положення»:
у підпункті «в» пункту 4 слова «про державний земельний (іпотечний) банк» виключити;
пункт 6 виключити.
2. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2007 р., № 2, ст. 15, № 10, ст. 90; 2011 р., № 36, ст. 362, № 43, ст. 448; 2012 р., № 50, ст. 564; 2013 р., № 36, ст. 473; 2014 р., № 4, ст. 61):
1) частину шосту статті 3 виключити;
2) у статті 7:
третє речення частини другої виключити;
частини двадцять шосту і двадцять сьому виключити.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо ліквідації утвореного ним публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк».
Президент України П. ПОРОШЕНКО.
м. Київ,
17 червня 2014 року.

№ 1507-VІІ.