ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України щодо боротьби з тероризмом 

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про боротьбу з тероризмом» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №25, ст. 180 із наступними змінами):

1) абзац дев’ятнадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

«антитерористична операція - комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення заручників, забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичної діяльності»;

2) частину четверту статті 4 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим;

3) у статті 5:

у частині першій:

після слів «оперативно-розшукових» доповнити словами «та контррозвідувальних»;

слова «слідство у справах про злочини, пов’язані» замінити словами «розслідування злочинів, пов’язаних»;

частину третю викласти в такій редакції:

«Міністерство оборони України, органи військового управління, з’єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України забезпечують захист від терористичних посягань об’єктів та майна Збройних Сил України, зброї масового ураження, ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів, вибухових та отруйних речовин, що перебувають у військових частинах або зберігаються у визначених місцях; організовують підготовку та застосування сил і засобів Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил Збройних Сил України в разі вчинення терористичного акту у повітряному просторі, у територіальних водах України; беруть участь у проведенні антитерористичних операцій на військових об’єктах та в разі виникнення терористичних загроз безпеці держави із-за меж України; в разі залучення до проведення антитерористичної операції - забезпечують із застосуванням наявних сил та засобів виконання завдань щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій; беруть участь у затриманні осіб, а у випадках, коли їх дії реально загрожують життю та здоров’ю заручників, учасників антитерористичної операції або інших осіб - їх знешкоджують»;

у частині п’ятій:

після слів «сили і засоби» доповнити словами «забезпечують їх ефективне використання»;

слова «на території пунктів пропуску через державний кордон України, інших об’єктів, розташованих на державному кордоні або у прикордонній смузі» виключити;

частину сьому доповнити словами «надає Антитерористичному центру при Службі безпеки України необхідні сили і засоби; забезпечує їх ефективне використання під час проведення антитерористичних операцій»;

4) у статті 7:

частину третю викласти в такій редакції:

«Міжвідомча координаційна комісія Антитерористичного центру при Службі безпеки України формується з керівника Антитерористичного центру та його заступників; заступників Міністра внутрішніх справ України, керівників центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту; заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України; заступників керівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, Управління державної охорони України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань; командувача Національної гвардії України; начальника Управління Служби безпеки України в м. Києві, заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також інших визначених Президентом України посадових осіб»;

частину шосту після слів «головних управлінь (управлінь) Міністерства внутрішніх справ України в областях, містах Києві та Севастополі» доповнити словами «регіональних органів та територіальних підрозділів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»;

5) статтю 13 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«За рішенням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим із керівництвом відповідних суб’єктів боротьби з тероризмом, до широкомасштабних, складних антитерористичних операцій у районі їх проведення залучаються та використовуються сили та засоби (особовий склад та спеціалісти окремих підрозділів, військових частин, зброя, бойова техніка, спеціальні і транспортні засоби, засоби зв’язку, інші матеріально-технічні засоби) Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Збройних Сил України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, та органів охорони державного кордону, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, Управління державної охорони України».

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

6) у статті 14:

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«У районі проведення антитерористичної операції можуть вводитися тимчасово обмеження прав і свобод громадян».

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:

«На вимогу керівників учасників антитерористичної операції підприємства, установи та організації, що знаходяться в районі проведення антитерористичної операції, частково або повністю припиняють свою роботу»;

7) у статті 15:

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«У ситуаціях, пов’язаних із вчиненням або загрозою вчинення терористичного акту, спеціальні підрозділи та підрозділи особливого призначення суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, з метою виконання покладених на них завдань можуть:

1) проникати на захоплений терористами об’єкт;

2) фізично затримувати терористів, а у випадках, коли їх дії реально загрожують життю та здоров’ю заручників, учасників операції або інших осіб, - знешкоджувати терористів;

3) випереджувати дії терористів, що можуть призвести до техногенно-небезпечних наслідків;

4) звільняти заручників;

5) забезпечувати зберігання речових доказів, документів, речей, цінностей;

6) роззброювати та охороняти осіб, затриманих під час проведення антитерористичної операції».

У зв’язку з цим частину другу вважати відповідно частиною третьою.

2. Статтю 12 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №35, ст. 236) доповнити абзацом восьмим такого змісту:

«участі у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом».

3. У частині першій статті 11 Закону України «Про Збройні Сили України» 

(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №48, ст. 410; 2012 р., №25, ст. 264):

абзац десятий замінити трьома абзацами такого змісту:

«забезпечення виконання покладених на з’єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України завдань під час їх застосування в районі проведення антитерористичної операції, у разі вчинення терористичного акту в повітряному просторі або територіальному морі України;

забезпечення захисту від терористичних посягань об’єктів та майна Збройних Сил України, зброї масового ураження, ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів, вибухових та отруйних речовин, що перебувають у військових частинах або зберігаються у визначених місцях;

забезпечення під час проведення антитерористичної операції виконання завдань щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, участі у затриманні осіб, а також для знешкодження осіб у випадках, коли їх дії реально загрожують життю та здоров’ю заручників, учасників антитерористичної операції або інших осіб».

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом тринадцятим.

4. Частину першу статті 2 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №27, ст. 208; 2010 р., №6, ст. 46; із змінами, внесеними Законом України від 15 квітня 2014 року №207-VІІ) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, а також припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій, що порушили порядок перетинання державного кордону України».

У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим.

5. Статтю 3 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (в редакції Закону України від 9 квітня 2014 року №1194-VІІ) доповнити абзацом такого змісту:

«забезпечення в установленому порядку та в межах компетенції діяльності суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,

5 червня 2014 року.

№1313-VІІ.