Бюро технічної інвентаризації (далі — БТІ) Донецька, як потужний механізм державної машини, переробляє безперервний потік інформації, здійснюючи технічну інвентаризацію та державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно. Впродовж місяця в середньому відбувається близько 10 000 звернень до БТІ: видається майже 1 500 довідок-характеристик, більш як 2 000 технічних паспортів на об’єкти нерухомості, понад 2 500 довідок про наявність чи відсутність нерухомості на запити громадян, слідчих органів, судів, прокуратури тощо. Слід зазначити, що завдяки злагодженій роботі всього колективу, високій кваліфікації фахівців цей механізм працює без збоїв.

До видання наказу Міністерства юстиції України № 7/5 від 07.02.2002 р. «Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно» БТІ у своїй роботі керувалося Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Інструкцією Держбуду України «Про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, що належить фізичним та юридичним особам», не порушуючи інших законів України, що регламентують цей процес.

Після набуття чинності Тимчасовим положенням інструкцію Держбуду України було скасовано. Свою діяльність БТІ почало здійснювати відповідно до Тимчасовим положенням, попри те, що, на нашу думку, деякі його пункти суперечать чинному законодавству України, а саме: Конституції України (ст. 92), законам України «Про місцеве самоврядування» (ст. 30), «Про підприємства в Україні» (ст. 27), «Про інформацію» (ст. 23, 30), Цивільному кодексу України (ст. 227) та іншим. Воістину своя рука — владика.

Але хто нестиме відповідальність за порушення законів?

Так, п. п. 3, 4, 5 наказу передбачають, що держателем Реєстру прав власності є Міністерство юстиції України, вони визначають також адміністратором Реєстру державне (госпрозрахункове) підприємство «Інформаційний центр» Мін’юсту. І йому доручають розробити до 01.04.2002 р. програмне забезпечення та бланки документів (свідоцтв, витягів з Реєстру), а також тарифи на послуги за надання інформації та оплату вартості бланків. Донині власником Реєстру була територіальна громада. Бланки свідоцтв видавали органи місцевого самоврядування юридичним і фізичним особам безплатно.

Передавши безплатно Мін’юсту базу даних за Реєстром, БТІ оплачуватиме додатково «Інформаційному центру» за кожну отримувану інформацію, що призведе до подорожчання робіт з реєстрації прав власності для населення та юридичних осіб у 8—10 разів, що спричинить невдоволення громадян.

За потрібну інформацію треба буде платити «Інформаційному центру» та органам місцевого самоврядування.

До введення Тимчасового положення фізична або юридична особа здавала пакет документів до БТІ і через відповідний проміжок часу отримувала зареєстрований документ на нерухомість.

Нині ця процедура триває на 5—15 днів довше. До того ж потрібно тричі побувати в БТІ. Наскільки збільшився обсяг робіт у працівників БТІ, можна судити з черг у коридорах установи.

Відповідно до п. 6 наказу Мін’юст рекомендує місцевим органам виконавчої влади проводити видачу свідоцтв про право власності на спеціальних бланках, виготовлених «Інформаційним центром», за які необхідно буде платити органам місцевого самоврядування, що знову спричинить подорожчання послуг.

А що, місцеві органи вже не можуть і цього зробити самостійно?

Бюро технічної інвентаризації Донецька звернулося до місцевих органів виконавчої влади з проханням порушити питання перед Кабінетом Міністрів України про внесення змін до наказу № 7/5 від 07.02.2002 р. Мін’юсту України, з урахуванням зауважень усіх БТІ, про доопрацювання та приведення у відповідність з чинним законодавством України або скасувати його.

Як стало відомо, багато областей і відповідні відомства вже звернулися з такими пропозиціями до Кабінету Міністрів України. Органи місцевого самоврядування вважають за потрібне узгодити з ними такі документи, ув’язати із законодавчою і нормативною базою України, а також з обов’язковою апробацією їх у одному з регіонів України для усунення недоліків, розробки та прийняття ефективніших рішень.

Олександр БУДЛЯНСЬКИЙ, начальник Донецького БТІ;