Українська асоціація виробників поліграфічної продукції звернулася до Прем’єр-міністра України Анатолія Кінаха з проханням розглянути її пропозиції з подолання кризової ситуації в галузі.

Асоціація, що об’єднує 118 поліграфічних, видавничих, книгорозповсюджувальних, постачальних та науково-проектних структур видавничо-поліграфічної сфери України, основними причинами кризи вважає слабо розвинену сировинну базу, повільне впровадження у виробництво сучасних технологій, технічну зношеність поліграфічного обладнання, відсутність коштів на придбання нових машин та матеріалів. Особливо дошкуляє невмотивований податковий тиск на видавничо-поліграфічний комплекс.

Виробники поліграфічної продукції звертають увагу на те, що з-поміж європейських держав в Україні на книжку накладено чи не найвищі податки. Наприклад, в одинадцяти країнах податок на додану вартість не стягується взагалі, а в державах Європейського Союзу — не перевищує п’яти відсотків. У Росії література протягом останніх шести років фактично була звільнена від уcіх податків, у тому числі й від податку на прибуток. Книжка, випущена в Російській Федерації, об’єктивно на 40—45% дешевша за українську. Саме тому вітчизняна книжка не може конкурувати з нею на нашому ринку. «Лише скасування податків на вітчизняну поліграфічну продукцію дасть змогу створити конкурентне середовище на внутрішньому ринку», —переконані книговидавці.

А прийнятий Верховною Радою України Закон «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» від 17 травня 2001 року також не вирішує проблем: якщо видавничі колективи отримали можливість поповнити обігові кошти, знизити собівартість, збільшити випуск продукції, то поліграфічні підприємства та книготорговельні організації таких можливостей практично позбавлені. До того ж 1 січня 2003 року цей закон припиняє свою дію.

Тому Асоціація виробників поліграфічної продукції звертається до уряду з проханням терміново запропонувати Верховній Раді на 1—2 роки продовжити термін дії закону до внесення Кабінетом Міністрів нового законопроекту, який створював би для вітчизняної видавничо-поліграфічної галузі систему державної підтримки, розраховану щонайменше на 5—7 років.

«Створення пільгових податкових умов до 2010 року, де буде нульовою ставка ПДВ, зняття митних бар’єрів для ввезення необхідної сировини, поліграфічних машин та устаткування дасть змогу українським поліграфістам і книговидавцям поповнити основні і оборотні фонди, технічно переоснастити виробництво, посісти на внутрішньому ринку належне їм місце, — наголошується у зверненні. — Необхідно також скасувати мито та інші платежі під час продажу та вивезення за кордон української друкованої продукції. На переконання поліграфістів, втрати, яких зазнав бюджет на першому етапі, будуть повністю компенсовані в подальшому за рахунок значного збільшення обсягів випуску друкованої продукції, розширення робочих місць, підвищення заробітної плати працівників галузі».