ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України постановляє:
І. У розділі ХVІІ Митного тарифу України, встановленого Законом України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740), цифри і слова

«8703 90 10 00    - - транспортні     8  10 шт»
    засоби, оснащені 
    електричними     
    двигунами
         замінити цифрами і словами
«8703 90 10    - - транспортні засоби, 
    оснащені 
    електричними 
    двигунами:                
8703 90 10 10    - - - транспортні     0  0 шт
    засоби,             оснащені виключно 
    електричними 
    двигунами
    (одним чи декількома)      

8703 90 10 90    - - - інші    8  10 шт».

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
25 листопада 2015 року.
№ 822-VІІІ.