Закон України

 

Верховна Рада України постановляє:


1. Внести до статті 149 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р., № 12, ст. 84) такі зміни:


у частині шостій слова «чи позачерговій» виключити;


частину восьму після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: «Якщо законопроект про внесення змін до Конституції України (який за висновком Конституційного Суду України відповідає вимогам статей 157, 158 Конституції України) був попередньо схвалений Верховною Радою і не був розглянутий на наступній черговій сесії після попереднього схвалення, то такий законопроект розглядається Верховною Радою на наступній за нею черговій сесії».


2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


Президент України П. ПОРОШЕНКО.


м. Київ,
28 січня 2016 року.
№ 948-VІІІ.