Практика роботи Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти засвідчує високу ефективність такої форми роботи, як виїзні засідання. Виїзні засідання комітетів є тією формою роботи, що дає змогу в рамках виконання своїх контрольних функцій найефективніше здійснювати аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції України та законів України в межах предметів їх відання. Тобто виїзні засідання дають можливість у процесі безпосереднього спілкування з людьми з’ясовувати, наскільки ефективними є ухвалені закони, як вони спрацьовують у реальному житті, які нормативно-правові акти потрібно ухвалити чи переглянути для того, щоб законодавчі норми та положення працювали на позитив, працювали на державу та громадянина.

Саме тому до планів роботи Комітету з питань науки і освіти на відповідну сесію Верховної Ради України обов’язково вносять питання, які розглядаються на виїзних засіданнях. Так протягом 2015 року комітетом проведено виїзні засідання в Луганській (м. Сєверодонецьк, квітень) і Донецькій областях (м. Краматорськ, листопад).

За результатами виїзних засідань комітету було ухвалено рішення, які спонукали Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України та інші центральні органи державної виконавчої влади ухвалити рішення, спрямовані на поліпшення ситуації в освітянській галузі регіону. Зокрема, для всіх випускників Луганської та Донецької областей створено умови для завершення 2014/2015 навчального року у формі екстернату, проходження державної підсумкової атестації, отримання документів про освіту, реєстрації та проходження зовнішнього незалежного оцінювання і вступу до вищих навчальних закладів; внесено зміни до бюджетної програми «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам», згідно з якою перерахування освітньої субвенції здійснюється двічі на місяць; розроблено Порядок замовлення, обліку і видачі дублікатів документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту в навчальних закладах на тимчасово окупованій території України та в навчальних закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей; прийнято рішення про продовження строку дії ліцензій та сертифікатів про акредитацію спеціальностей вищим навчальним закладам, які виведено з тимчасово окупованих територій; законодавчо врегульовано питання проходження учнями професійно-технічних навчальних закладів виробничої практики та працевлаштування випускників цих закладів тощо. У квітні 2016 року парламентом ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції» (реєстр. №4350), яким на законодавчому рівні закріплено норми щодо спрощення процедур отримання документа про освіту дітьми із зони проведення антитерористичної операції та надання можливості здобути вищу освіту. Зазначеним законом України вищим навчальним закладам, які було евакуйовано із зони бойових дій, а також тим, що розташовані на території Луганської та Донецької областей дозволено (на період проведення антитерористичної операції) набирати своїх студентів без сертифіката про складання зовнішнього незалежного оцінювання на основі вступних іспитів на конкурсній основі.

6 травня поточного року Комітет з питань науки і освіти своє чергове виїзне засідання провів у Миколаївській області із залученням представників освітянської галузі Херсонської та Одеської областей. Ініціатором такого виїзного засідання виступив голова підкомітету з питань освіти Тарас Кремінь. Підкомітетом з питань освіти цілком виправдано було сформульовано тематику виїзного засідання: «Про роботу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Миколаївської області щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти», адже в умовах, коли в державі розпочато реформу системи вітчизняної освіти, вкрай важливо почути думку педагогічних працівників-практиків, управлінців регіонального рівня, представників освітянської громадськості, науковців, батьків.

Відкриваючи засідання, перший заступник голови комітету Олександр Співаковський наголосив, що «виїзне засідання не є чимось схожим на інспекторську перевірку. Наше головне завдання: 1) спілкуючись з освітянами Миколаївської, Херсонської областей, почути про проблеми, які необхідно розв’язувати на законодавчому рівні, на рівні центральних органів виконавчої влади. Тобто які норми чинних законів заважають реалізовувати державну політику в галузі освіти; ухвалення яких нормативно-правових актів потрібно ініціювати (або до яких слід внести зміни) для втілення в життя чинних норм та положень освітянських законів; 2) що потрібно змінювати в процесі реформи системи освіти України; 3) які норми та положення підготовленого до повторного першого читання проекту базового Закону України «Про освіту» треба переглянути в процесі підготовки законопроекту до другого читання; 4) почути з перших уст, які питання регіонального рівня терміново необхідно вирішувати на рівні центральних органів державної виконавчої влади для їх практичної реалізації тощо. Тобто ми маємо розуміти, що відбувається в регіонах, бо коли ми тиснемо на зелену, жовту, або червону кнопку повинні усвідомлювати, що за цим стоїть абсолютно збалансоване рішення».

Голова підкомітету з питань освіти Т. Кремінь звернув увагу на те що, Верховною Радою України восьмого скликання розпочато системну реформу системи вітчизняної освіти. По суті, розпочато формування нової державної політики в галузі освіти і науки — 1 липня 2014 року парламент ухвалив нову редакцію Закону України «Про вищу освіту», 26 листопада — Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність». Готується до розгляду в повторному першому читанні проект базового закону України «Про освіту», який уже внесено до порядку денного поточної сесії. На черзі підготовка так званих законів прямої дії — «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту».

Проект закону України «Про освіту» ставить перед державою амбітні цілі, серед яких: 1) підвищення якості освіти, наближення її до потреб суспільства та осіб, які навчаються; 2) створення умов для існування різних типів освітніх закладів, що забезпечують якісну освіту; 3) децентралізація управління, оновлення керівництва; 4) залучення громадськості до підготовки рішень та моніторингу стану системи тощо.

У рамках реформи планується: запровадити інститути незалежної професійної сертифікації, реформування системи атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; реформувати систему управління та фінансово-економічного механізму функціонування галузі; розширення використання сучасних технологій в управлінні освітою, організації освітнього процесу і контролі результатів навчання, зокрема запровадження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на кожному освітньому рівні; вдосконалити структуру системи загальної середньої освіти; запровадити 12-річну старшу профільну школу тощо.

Про стан та перспективи освітньої галузі Миколаївщини директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації А. Веліховська виступила з доповіддю, в якій було висвітлено виклики, що постали перед системою освіти регіону, запропоновано шляхи розв’язання таких проблем, як: функціонування малокомплектних шкіл; забезпечення автобусами для підвезення учнів до місць навчання; створення опорних шкіл; забезпечення області педагогічними кадрами, зокрема практичними психологами, медичними працівниками; завершення роботи з оформлення державних актів на право землекористування; фінансування системи професійно-технічної освіти; врегулювання питань із фінансування навчальних закладів за рахунок освітньої субвенції; вирішення питань соціальної захищеності педагогічних та науково-педагогічних працівників тощо.

У рамках обговорення учасники засідання внесли пропозиції до проектів законів України «Про освіту», «Про професійну освіту», обговорили недоліки та суперечності законодавства України щодо визначення повноважень місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в галузі освіти. До прикладу: учасники виїзного засідання запропонували внести до проекту рішення комітету такі питання:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прискорити розгляд таких законопроектів:

— №3829 від 27.01.206 р., №3829-1 від 11.02.2016 р. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення безплатного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

— №3831-2, №3830-3 від 04.02.2016 р. про внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» у частині фінансування професійно-технічної освіти;

— №4365 від 01.04.2016 р. про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо зупинення передачі майна державних професійно-технічних навчальних закладів у комунальну власність.

— №3312-д від 26.04.2016 р. про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо працевлаштування випускників);

— №2280 а від 03.07.2015 р. про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти».

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

— підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року №911-VІІІ щодо виключення пункту 4 Прикінцевих положень (стосовно припинення з 1 вересня 2016 року фінансування за рахунок освітньої субвенції загальноосвітніх навчальних закладів (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить менш як 25 осіб);

— з метою прискорення розгляду у Верховній Раді України проекту закону України «Про освіту» (повторне перше читання) та відповідно до статті 103 Регламенту Верховної Ради України в термін до 10 червня 2016 року надати Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти повне фінансово-економічне обґрунтування проекту закону України «Про освіту» (реєстр. №3491-д від 04.04.2016 р.), (включаючи відповідні розрахунки), а також план дій щодо практичної імплементації його норм (включаючи повний перелік законодавчих та інших нормативно-правових актів, прийняття або внесення змін до яких забезпечить безумовне прийняття цього законопроекту);

— внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», урахувавши норму Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників» щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників та передбачивши видання підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з розрахунку 120 відсотків від прогнозованої кількості учнів;

— вивчити питання щодо внесення змін до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №1716-р «Питання типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» щодо включення до штатів загальноосвітніх шкіл-інтернатів з інклюзивним та інтегрованим навчанням (усіх форм власності) посад асистента учителя загальноосвітнього закладу, фізичного реабілітолога, лікаря, медичних сестер, практичного психолога, логопеда, соціального педагога з роботи з дітьми з інвалідністю, методиста загальноосвітнього навчального закладу;

— внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» щодо надання дозволу загальноосвітнім школам-інтернатам, загальноосвітнім санаторним школам-інтернатам, загальноосвітнім школам-інтернатам для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, спеціальним загальноосвітнім школам-інтернатам, школам та іншим закладам освіти для дітей із вадами фізичного чи розумового розвитку використовувати кошти державного бюджету на придбання меблів, побутової техніки та проводити ремонт приміщень за рахунок видатків загального фонду державного бюджету;

— внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року №435 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами», а саме підпункт 2 пункту 2 доповнити наступними показниками: Ugomr — кількість учнів опорних шкіл в міській та сільській; Kgomr — коефіцієнт приведення кількості учнів опорних шкіл у відповідність із кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл;

— внести зміни до Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №777 (зі змінами), в частині зменшення учнівського контингенту опорної школи та визначення умовою обмеження часу перевезення дітей (до 40 хвилин) та/або довжини шляху (до 15 кілометрів).

— розглянути питання про виділення коштів на придбання спеціального автотранспорту для підвезення дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках, — учнів Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату І—ІІІ ступенів №3 Миколаївської обласної ради;

— передбачити кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів для розроблення проектно-кошторисної документації та будівництва третьої черги Ольшанської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів Миколаївської районної ради.

У засіданні взяли участь народні депутати України — члени Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, працівники секретаріату комітету, представники Міністерства освіти і науки України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, працівники Миколаївської, Херсонської обласних державних адміністрацій, департаментів освіти і науки обласних адміністрацій, Миколаївської, Херсонської обласних рад, начальники відділів освіти районних державних адміністрацій, керівники, педагогічні та науково-педагогічні працівники дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів Миколаївської, Херсонської областей, представники освітянської громадськості.

Про увагу до виїзного засідання комітету свідчить зустріч з учасниками заходу Голови Миколаївської обласної державної адміністрації В. Мерікова, участь у засіданні комітету голови обласної ради В. Москаленко, заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації В. Боня.

У рамках виїзного засідання народні депутати України, представники Міністерства освіти і науки України, співробітники секретаріату комітету, науковці Національної академії педагогічних наук України провели також зустрічі з начальниками районних відділів освіти, керівниками вищих навчальних закладів Миколаївської та Херсонської областей, молодими науковцями, представниками студентського самоврядування, директорами професійно-технічних закладів, відвідали Миколаївський національний аграрний університет, Миколаївський муніципальний колегіум імені В.Д. Чайки.

Узагальнене рішення комітету за результатами виїзного засідання буде ухвалено на наступному засіданні Комітету з питань науки і освіти.

Проведений захід вкотре підтвердив ефективність виїзних засідань. Такі заходи надають змогу реально оцінити ситуацію в системі освіти України, скорегувати напрями роботи комітету, сформувати пропозиції до органів державної виконавчої влади щодо необхідності ухвалення, корегування наявної нормативної бази, спрямованої на реалізацію державної політики в галузі освіти України.

Євген КРАСНЯКОВ, народний депутат України другого-третього скликань, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, кандидат наук з державного управління, доцент.