Факультет іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини здійснює підготовку вчителів англійської, німецької, французької мов. Вчасно реагуючи на потреби ринку праці та ринку фахівців з вищою освітою, в університеті відкрито нові, найбільш затребувані спеціальності, серед яких китайська та іспанська мови.

 

Фото надано прес-службою університету.

 

Якісна підготовка студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" на денній та заочній формах навчання забезпечують кваліфіковані викладачі з високим фаховим та науковим рівнем підготовки. Серед них 10 докторів наук, професорів, 37 кандидатів наук, доцентів, 4 старші викладачі, 18 викладачів. До навчального процесу залучаються носії мов зі США, Німеччини, Франції, Китаю. Це надає студентам унікальну можливість вивчати мову в її автентичному варіанті.

 

Свій професійний рівень викладачі та студенти факультету підвищували у Кембриджському, Оксфордському, Каліфорнійському, Гарвардському, Нью-Йоркському, Лондонському, Мюнхенському університетах, а також університетах Оттави, Торонто, Освего, Порту, Познані, Метцу, Мальмо, Гнєзно, Варшави тощо.

 

У контексті інтернаціоналізації діяльності факультету іноземних мов Регіональний центр Уманського педуніверситету співпрацює з Європейським колегіумом університету імені Адама Міцкевича у місті Познань (Польща) та Інститутом філології вищої школи професійної освіти міста Плоцьк (Польща), з якими підписано відповідні угоди про співпрацю, що дає змог вирішувати питання мобільності викладачів та студентів, однієї з вимог навчання в умовах глобалізації та інтеграції у європейський освітній простір.

 

Плідним є співробітництво Регіонального центру навчання іноземних мов із закордонними організаціями, що засвідчується передусім участю його членів у міжнародних асоціаціях: у Міжнародній асоціації вчителів англійської мови як іноземної мови в Україні, у Міжнародному товаристві німецької мови (Німеччина, Вісбаден) та в Українській спілці германістів вищої школи; у Міжнародній спілці славістів-когнітивістів тощо.

 

Викладачі факультету є членами міжнародних адміністративних структур, асоціацій та товариств: Міжнародного наукового товариства знавців німецької мови (м. Вісбаден, Німеччина) та Спілки германістів України, товариства істориків педагогіки (Велика Британія), Британського товариства освітнього лідерства, менеджменту й адміністрування (Велика Британія).

 

До перемог викладачів та студентів факультету на теренах міжнародних програм, що були виборені на конкурсних засадах, факультет відносить "Акт в підтримку свободи" та грант на проведення наукового дослідження в рамках зазначеної програми в університетах США, IREX CUPP та можливість стажування при канадському парламенті й навчання на факультеті "Українських студій" в університеті Торонто (Канада), грант на членство в "Національній асоціації допомоги науковцям" в (США) і право на безплатне навчання та проведення наукових досліджень в університетах США, "Harvard Summer School" і право на перебування у США впродовж 2 місяців.

 

Нещодавно факультет відсвяткував перший ювілей -- десятиріччя свого створення. Цей запальний "тінейджерський" вік сповнений нових ідей, задумів, планів, дерзань. Декан факультету кандидат педагогічних наук, професор Надія Бріт вміло спрямовує молодечий ентузіазм своїх вихованців і професійну зрілість своїх колег у русло нових здобутків і перемог.

 

Ліна ЛЕБЕДЕНКО.

 

Черкаська область.

 

Голос України