Депутати пропонують унормувати законодавство, в якому працюють переміщені виші

 

Роботу Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти під час наступної, п’ятої сесії восьмого скликання здебільшого буде присвячено розгляду соціально значущих проектів законів. Серед них, зокрема, проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які були переміщені з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».

 

Проблеми переміщених вищих навчальних закладів (ВНЗ) є неврегульованими актуальними питаннями сьогодення, оскільки вони є однією з основ стратегічного розвитку та реінтеграції Донбасу, які широко обговорюються та потребують вирішення, наголошується у пояснювальній записці до документа. До речі, до авторської групи з напрацювання проекту ввійшли понад двадцять народних депутатів, серед яких Олексій Рябчин, Ірина Геращенко, Світлана Заліщук та Олександр Співаковський.


Автори проекту наголошують, що розроблено його з метою збереження та розвитку наукового потенціалу Донецької та Луганської областей, поліпшення стану ВНЗ (наукових установ), які опинилися в складній ситуації через необхідність переміщення з населених пунктів, де вони провадили свою діяльність. «Таке переміщення виявилось можливим тільки завдяки наполегливій роботі керівництва таких закладів, а також відданості й патріотизму їх викладачів, працівників та студентів. Проте переміщення матеріально-технічної бази для забезпечення нормального функціонування та життєдіяльності ВНЗ виявилось неможливим», — наголошують обранці.


Причина тому — не лише об’єктивні обставини, а й протидія з боку осіб, які залишились на окупованих територіях.


Попередній навчальний рік дав змогу виявити основні проблеми, з якими довелося стикнутися переміщеним вишам: погашення заборгованості перед студентами та працівниками з виплат стипендій та заробітних плат; матеріально-технічне забезпечення; вирішення конфліктних ситуацій із попередніми керівниками та працівниками, що відмовилися від переїзду або не мали можливості переїхати разом зі своїм навчальним закладом. Ще однією проблемою стала відсутність у суспільстві достатньої інформації про діяльність переміщених вищих навчальних закладів, їх досягнення та труднощі.


У першу чергу, проблема полягає у невизначеності правового поля, в якому працюють, проживають та навчаються майже 50 тисяч громадян України та їхні родини, які були вимушені покинути місця свого проживання у зв’язку з проведенням АТО. Обговорення та доопрацювання, зокрема, потребує низка постанов Кабінету Міністрів та нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, що стосуються життєдіяльності переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ).


Отже, на порядку денному стоїть питання не тільки діяльності переміщених вишів, а й взагалі питання їх виживання в умовах жорсткої конкуренції на ринку освітніх послуг через відсутність ефективних механізмів додаткового стимулювання їх діяльності та законодавчу невизначеність їх статусу.


Власне, цей законопроект передбачає законодавче закріплення статусу переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) та окремих особливостей їх діяльності.

Метою законопроекту є стимулювання розвитку та недопущення припинення функціонування переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ), а також недопущення обмеження прав та інтересів їх працівників та осіб, які там навчаються.


Наразі автори законопроекту переконані: ухвалення документа допоможе унормувати діяльність та відновити матеріально-технічну базу переміщених ВНЗ; забезпечити можливість якісного надання освітніх послуг переміщеними вишами; сприятиме забезпеченню прав та законних інтересів самих переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ), а також їх працівників та осіб, які в них навчаються.


Цей законопроект уже розглянув профільний Комітет з питань науки і освіти й рекомендував ухвалити його за основу. Водночас, з огляду на важливість питання, депутати пропонують підготувати його до другого читання за скороченою процедурою.

 

ДОВІДКОВО

 

Законопроект передбачає:


— законодавче закріплення визначення «переміщений вищий навчальний заклад (наукова установа)», що надасть змогу зберегти колектив викладачів, які переїхали разом із такими закладами, та дозволить перейти від стадії виживання до стадії сталого розвитку;


— забезпечення прав та інтересів працівників переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ), які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи щодо реалізації житлових прав.