ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Верховна Рада України постановляє:


І. Внести до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) такі зміни:

1. Абзац другий преамбули після слів «плодово-ягідних» доповнити словами «напоїв медових».

2. Статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:

«виноматеріали продукти первинної переробки винограду, плодів та ягід, розчину натурального бджолиного меду, призначені для виробництва алкогольної продукції;

виноматеріали виноградні — виноматеріали, отримані шляхом первинної переробки винограду, призначені для виробництва вин виноградних та іншої виноробної продукції;
виноматеріали плодово-ягідні — виноматеріали, отримані шляхом первинної переробки плодів та ягід, призначені для виробництва вин плодово-ягідних та іншої алкогольної плодово-ягідної продукції;
виноматеріали медові  — виноматеріали, отримані шляхом розчинення натурального бджолиного меду в соках чи виноматеріалах плодово-ягідних, призначені для виробництва вин медових та іншої алкогольної продукції з меду;
вино виноградне — вино, вироблене з винограду, міцність якого набувається в результаті спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин кріплених підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого;
вино плодово-ягідне — вино, вироблене з плодів та ягід, міцність якого набувається в результаті спиртового бродіння роздушених плодів та ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин плодово-ягідних кріплених підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого;
напої медові — напої, вироблені з натурального бджолиного меду, міцність яких набувається в результаті спиртового бродіння розчину натурального бджолиного меду, а в разі виготовлення напоїв медових кріплених — підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого».
3. Статтю 3 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв медових) та виробляє їх з виноматеріалів (виноградних, плодово-ягідних або медових) виключно власного виробництва (не придбаних), має право здійснювати оптову торгівлю зазначеними алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю».
У зв’язку з цим частини другу-п’ятнадцяту вважати відповідно частинами третьою-шістнадцятою.
4. У статті 15:
1) частину дев’яту після слів «які отримали ліцензії на виробництво або імпорт алкогольних напоїв» доповнити словами «(крім виробництва вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв медових із виноматеріалів виключно власного виробництва)»;
2) після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«Суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв медових) та виробляє їх з виноматеріалів (виноградних, плодово-ягідних, медових) виключно власного виробництва (не придбаних), має право здійснювати оптову торгівлю зазначеними алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю».
У зв’язку з цим частини десяту-сорок третю вважати відповідно частинами одинадцятою-сорок четвертою.
5. Абзац п’ятий частини другої статті 17 після слів «без наявності ліцензій» доповнити словами «(крім випадків, передбачених цим Законом)».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Президент України П. ПОРОШЕНКО.


м. Київ,
20 вересня 2016 року.
№ 1534 VІІІ.