Закон України

Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до статті 2 Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України» такі зміни:
слова «Встановити, що закони України» замінити словами «Встановити, що норми законів України»;
після слів та цифр «в редакції, чинній станом на 7 жовтня 2010 року» доповнити словами та цифрами «з урахуванням змін, внесених законами України після 7 жовтня 2010 року, у частинах, що відповідають нормам Конституції України, які діють станом на дату набрання чинності цим Законом».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Виконуючий обов’язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ.
м. Київ,
27 лютого 2014 року.
№798-VІІ.