«Я — учасник антитерористичної операції. Чи гарантується мені право на вступ до навчального закладу поза конкурсом та безкоштовне навчання?»

Іван.

Тернопіль.

 

Тривалий час Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачав можливість позаконкурсного або позачергового вступу до навчальних закладів для учасників бойових дій на території інших держав. У травні минулого року законодавець вніс зміни до цього закону, якими учасникам АТО та їхнім дітям було надано право на отримання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах. Неможливість реалізації цього права пояснювалась відсутністю порядку та умов надання такої підтримки, які б мали визначатись урядом. Лише наприкінці 2016 року Кабмін все-таки затвердив «Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти».

Державна цільова підтримка надається особам, які навчаються в державних або комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладах, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, зокрема: учасникам антитерористичної операції, які оформили статус «учасника бойових дій», та їхнім дітям; дітям, які віднесені до осіб, зазначених в абзацах четвертому—восьмому та чотирнадцятому пункту 1 частини першої статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітям, один із батьків яких загинув пропав безвісти або помер унаслідок захворювання, отриманого в період участі в антитерористичній операції; дітям, що зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Учасники АТО можуть отримати:

а) повну оплату за навчання для здобуття професійно-технічної та вищої освіти за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

б) соціальну стипендію — її розмір встановлюється урядом;

в) безплатне забезпечення підручниками;

г) безплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

д) безплатне проживання в учнівських та студентських гуртожитках.

Документом, який дає право на отримання державної цільової підтримки, є посвідчення учасника бойових дій. Для отримання державної цільової підтримки учасники АТО особисто подають на ім’я керівника відповідного навчального закладу заяву (в довільній формі) із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які особа претендує.

Державна цільова підтримка на навчання надається навчальним закладом, до якого зарахована особа, і припиняється в разі відрахування особи з навчального закладу, надання особі академічної відпустки або перерви у навчанні, переведення до іншого навчального закладу. Керівник навчального закладу приймає рішення про надання такої допомоги.

Отже, учасники АТО, які оформили статус «учасника бойових дій», мають право на вступ до навчального закладу поза конкурсом та безплатне навчання. Проте для реалізації видів державної цільової допомоги має бути забезпечено відповідне фінансування.

Наталя ТИТАРЕНКО.