Моніторинг провела Волинська гідрогеолого-меліоративна партія. Достовірність спостережень засвідчують 464 аналізи, проведені в басейнах приток Дніпра, 812 — у басейні Західного Бугу, 1476 — на озерах регіону.

Якщо брати опосередковані дані, то води річок дніпровського басейну майже скрізь гідрокарбонатно-кальцієві зі слаболужним рівнем рН (показник кислотності) і прісною мінералізацією, середньої жорсткості. Води річки Стохід біля райцентру Любешів є м’якими із нейтральним рівнем рН, що пов’язано з природними факторами, а саме проходженням ріки через значні за розмірами заплавні болотні масиви. Для вод усіх річок характерною рисою є перевищення концентрації заліза.

На хімічний стан води притоки Прип’яті Турії істотний вплив має зарегулювання її течії Ковельським водосховищем. На тлі посушливих останніх років води річки у літні місяці мають тенденцію до застою, а її русло — до заростання, зокрема водяною папороттю Salvіnіa natans, що повністю вкриває поверхню річки у серпні-вересні.

Схожі характеристики мають і води Західного Бугу. Однак за показниками мінералізації та жорсткості вод на річці спостерігається певна зональність. Зазвичай у лісовій частині вони мають підвищену мінералізацію та середню жорсткість, а нижче впадіння Хучви (пункт спостереження Амбуків) води навіть жорсткі, вочевидь, внаслідок відчутної хімічної денудації (руйнування) карбонатних порід Розточчя. У поліській частині (пункт спостереження село Забужжя Любомльського району) води Західного Бугу середньої жорсткості, прісні.

Щодо Світязя, то вода в ньому гідрокарбонатно-кальцієва зі слаболужним рН, м’яка, прісна. Озеро й надалі залишається одним із найчистіших в Україні. Цьому сприяють і природні чинники — відносно короткий сезон масового відпочинку, потужні джерела, постійний водообмін. Адже ще в ХІХ столітті було прорито канал, який сполучає Світязь з озером Луки-Перемут, а через нього та інші канали — з річкою Західний Буг. Схожі характеристики мають більшість Шацьких озер. Тож бережімо їх, як і наші річки.

Максим СОЛОНЕНКО.

Волинська область.